1. Język angielski - CODZIENNIE! W naszej Akademii dzieci mają możliwość intensywnej nauki języka angielskiego w małych grupach ćwiczebnych.Materiał dodatkowo jest powtarzany podczas zajęć przedszkolnych co powoduje jego lepsze i szybsze przyswajanie, a tym samym chętniejsze używanie języka na co dzień. Zajęcia z nauczycielem języka prowadzone są przy akompaniamencie instrumentu.

 

2. Zajęcia taneczne -to zajęcia obejmujące: podstawy baletu i tańca jazzowego, tańca nowoczesnego, zabawy myzyczno-ruchowe, improwizacja i ekspresja ruchowa przy muzyce, ćwiczenia koordynacyjne i rytmiczne.W tym roku czekają nas nowości!!! Do zajęć wprowadzimy elementy tańców latynoamerykańskich oraz elementy ZUMBY:)

 

3. Język francuski -jako drugi język w naszym przedszkolu. Wszystkie dzieci w ramach czesnego uczęszczają na zajęcia języka francuskiego, na których wspólnie uczą się słówek, wierszyków i piosenek. Nasza radosna pani Monika dba, aby każde dziecko wyszło z zajęć uśmiechnięte.

 

4. Język niemiecki - jako drugi język

 

5. Gimnastyka korekcyjna/ogólnorozwojowa -ćwiczenia mające na celu skorygowanie wad postawy, wzmocnienie mięśni posturalnych, pracę nad motoryką dziecka, wyrobienie odpowiednich nawyków ruchowych. Około 90% polskich dzieci ma wady postawy - takie są wyniki badań prowadzonych na Śląskiej Akademii Medycznej i w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie. WARTO więc już na etapie przedszkola wrobić w naszych maluszkach nawyk ruchu i wykształtować prawidłową postawę ciała.

 

6. Przesiewowe badania logopedyczne/opieka logopedyczna -w naszym przedszkolu wszystkie dzieci mają przeprowadzone badania mające na celu wyeliminowanie ewentualnych wad wymowy. Na podstawie wyników prowadzone są zajęcia z logopedą, rodzice otrzymują instruktaż w zakresie ćwiczeń logopedycznych eliminujących wady lub wspomagających poprawność wymowy.

 

7. "Gimnastyka ciała, buzi i języka" -każdego dnia pracujemy nad aparatem mowy dzieci poprzez: gry, zabawy i ćwiczenia logopedyczne, wierszyki, ćwiczenia fonetyczne, artykulacyjne, ortofoniczne, zabawy rytmiczne z gestodźwiękami.

 

8. Wykłady, szkolenia, warsztaty dla rodziców -każdego roku zapewniamy naszym rodzicom ciekawą ofertę warsztatów i szkoleń.

 

9. Diagnoza pedagogiczna -mająca na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci, wspomaganie ich indywidualnego rozwoju oraz pomoc w osiąganiu gotowości dzieci do podjęcia nauki w szkole.

 

 

Dobra jakość = dobra cena

 

  

Akademia Radosnego Malucha jest miejscem wyjątkowym, w którym dziecko w spokoju, blisko natury może rozwijać swoje zdolności, umiejętności, poznawać świat.

 

U nas gwarantujecie swojemu dziecku:

  • intensywną naukę języka angielskiego
  • początek wspaniałej tanecznej przygody
  • możliwość poznania sceny teatralnej
  • pracę nad prawidłową i wolną od wad postawą ciała
  • rozwój manualny na rozbudowanych zajęciach plastycznych
  • podstawy jazdy konnej
  • realizację podstawy programowej zgodnie z wytycznymi MEN.
  • fachową, wykształconą, doświadczoną i zawsze uśmiechniętą kadrę pedagogów, nauczycieli, instruktorów.

 

Nasza oferta rozwija się, nieustannie dostosowuje do pasji, zainteresowań i możliwości naszych podopiecznych.

 

Jesteśmy elastyczni przez co bardziej kreatywni i rozwojowi.