Rok szkolny 2021/2022

  ***

Czerwiec 2022

Grupa "Sówki" - Zerówka

 Wychowawca: Barbara Witańska

 

 

I TYDZIEŃ „ POLSKA TO MÓJ DOM”

 • utrwalenie informacji o polskich symbolach narodowych,
 • podawanie określonych symboli ( flaga, godło , hymn narodowy ),
 • wprowadzenie litery ,, J , j”,
 • zapoznanie z monetami i banknotami kształtowanie poczucia tożsamości,
 • rozwijanie kompetencji językowych przez analizę i syntezę głosek w wyrazach,
 • zapoznanie z legendami i symbolami największych polskich miast,
 • rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez podawanie nazw kierunków na kartce papieru,
 • odczytywanie punktów na mapie rozbudzanie dumy z bycia Polakiem,
 • rozwijanie zainteresowania przyrodą Polski ( zaznaczenie morza i gór na konturowej mapie Polski ),
 • przypomnienie nazw miast leżących nad Wisłą w tym Krakowa,
 • utrwalenie informacji o Polsce , jako kraju członkowskim Unii Europejskiej poznanie hymnu i flagi wspólnotowej,   budzenie zaciekawienia światem podczas prostych doświadczeń.

 

TYDZIEŃ II „ W KRAINIE MUZYKI ”

 • poszerzenie wiedzy muzycznej ( instrumenty ) - porównywanie,
 • klasyfikowanie , tworzenie rytmów,
 • kształtowanie wrażliwości muzycznej poprzez eksperymentowanie z rytmem i dźwiękiem,
 • wprowadzenie litery ,,H , h",
 • zapoznanie ze współczesnymi gatunkami muzycznymi rozwijanie słuchu fonemowego poprzez tworzenie i odtworzenie rytmów słuchowych,
 • rozwijanie zainteresowania dźwiękami wydawanymi przez przedmioty,
 • doskonalenie motoryki małej poprzez pisanie szlaczków,
 • doskonalenie umiejętności kodowania i postępowania zgodnie z instrukcją,
 • rozwijanie zainteresowania muzyką okolicznościową – właściwą na urodziny.

 

TYDZIEŃ III „ ” WRAŻENIA i UCZUCIA"

 • utrwalenie nazw emocji , odróżnianie emocji i podawanie ich nazw,
 • podawanie różnych stanów emocjonalnych,
 • rozwijanie umiejętności kontynuowania rytmu kilkuelementowego,
 • kształtowanie wrażliwości emocjonalnej , empatii i komunikacji interpersonalnej,
 • doskonalenie umiejętności matematycznych w codziennych sytuacjach ( objętość , waga ),
 • utrwalenie informacji o kierunkach wędrówek ptaków,
 • wdrażanie do odróżniania fikcji od rzeczywistości,
 • wskazywanie sposobów radzenia z negatywnymi emocjami,
 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania emocji innych , rozwijanie empatii.

 

TYDZIEŃ IV „ ŚWIĘTO MAMY I TATY”

 • poszerzenie słownika czynnego i biernego o skojarzenia ze słowem ,, mama”,
 • poszerzenie wiadomości na temat zawodów wykonywanych przez kobiety,
 • przypomnienie nazw zawodów określonych , jako męskie utrwalenie nazewnictwa związanego z relacjami w rodzinie : rodzice , rodzeństwo , dziadkowie , krewni itp.
 • wzmacnianie poczucia przynależności do rodziny , identyfikowanie i nazywanie członków rodziny,
 • uwrażliwienie dzieci na los innych ,
 • zaznajomienie z terminem ,, adopcja” kształtowanie odporności emocjonalnej,
 • rozwijanie wrażliwości emocjonalnej - obdarowywanie innych dbanie o bezpieczeństwo swoje i innych podczas uroczystości.

 

 

Grupa "Misie Pysie"

Wychowawca: mgr Elwira Zięba

 

 I TYDZIEŃ „ DZIEŃ DZIECKA ”

 • uwrażliwienie na innych
 • doskonalenie umiejętności szukania różnic i podobieństw rówieśników w różnych krajach,
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się , samopoznanie,
 • poszerzenie wiedzy na temat dzieci z różnych stron świata zapoznanie dzieci z ich prawami,
 • kształtowanie poczucia własnej wartości,
 • doskonalenie umiejętności czytania dat rozwijanie fantazji i wyobraźn,i
 • doskonalenie umiejętności rysowania symetrycznych figur.

 

TYDZIEŃ II „ ZWIERZĘTA DUŻE I MAŁE”

 • poszerzenie wiedzy dzieci na temat zwierząt żyjących na świecie oraz miejsc ich występowania,
 • poszerzenie wiedzy dzieci na temat zwierząt żyjących w ZOO,
 • poszerzenie wiedzy dzieci na temat polskich parków narodowych i ich mieszkańców,
 • poszerzenie wiedzy dzieci na temat łańcucha pokarmowego i jego ogniw,
 • rozszerzenie wiedzy o wilkach poszerzenie wiedzy na temat zwierząt aktywnych w dzień i w nocy – np. nietoperzy,
 • wprowadzenie znaku matematycznego „ - ",
 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania kontynentów na mapie ,
 • tworzenie kolekcji zwierząt na podstawie mapy świata wdrążanie do samodzielnego poszukiwania informacji o zwierzętach w różnych źródłach,
 • poznanie zasobu słownika o pojęcia związane z pierwszą pomocą

 

TYDZIEŃ III „LATO ”

 • utrwalenie kolejności miesięcy oraz pór roku poszerzenie informacji na temat burzy i bezpiecznych zachowań w jej trakcie,
 • poszerzenie wiedzy na temat zjawisk atmosferycznych „ tęcza",
 • poszerzenie słownictwa o nazwy letnich kwiatów i rozróżnianiu ich na zdjęciach,
 • poszerzenie słownictwa o nazwy owadów występujących na łące,
 • doskonalenie umiejętności przeliczania i porównywania liczb stosowanie nazw dni tygodnia ,
 • tworzenie kalendarza letniej pogody różnicowanie samogłosek i spółgłosek,
 • poszerzenie słownictwa dzieci o przymiotniki związane z określeniem smaków lodów,
 • kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez kontakt z dziełami malarskimi.

TYDZIEŃ IV „WAKACJE”

 • utrwalenie zasad bezpieczeństwa w tym bezpiecznego poruszania się po szlakach górskich,
 • określenie głoski w nagłosie i wygłosie słów związanych z morzem,
 • utrwalenie zasad bezpiecznego zachowania się nad wodą , w lesie, w górach,
 • rozpoznawanie symboli i znaków i podawanie ich nazw,
 • przygotowanie do rozstania z przedszkolem i przedszkolnymi przyjaciółmi,
 • wskazanie sposobu na utrzymanie kontaktu z przyjaciółmi dzielenie się swoimi planami wakacyjnymi,
 • poszerzenie wiedzy na temat bezpiecznego sposobu spędzania wakacji.

 

***

Maj 2022

Grupa "Sówki" - Zerówka

 Wychowawca: Barbara Witańska

 

 

I TYDZIEŃ ,,POLSKA TO MÓJ DOM”

 • rozwijanie poczucia więzi dzieci z ,, małą ojczyzną”
 • zapoznanie dzieci z symbolami narodowymi
 • kształtowanie umiejętności uważnego słuchania i wypowiadania się na temat usłyszanej legendy
 • rozwijanie umiejętności orientowania się w przestrzeni
 • kształcenie umiejętności odkodowania i kodowania informacji
 • uświadomienie dzieciom znaczenia wody dla ludzi , zwierząt i roślin
 • kształtowanie postawy patriotycznej kształtowanie poczucia szacunku dla symboli narodowych
 • doskonalenie współpracy w zespole
 • kształtowanie umiejętności wypowiadania się na zadany temat

 

TYDZIEŃ II „ W KRAINIE MUZYKI ”

 • doskonalenie poprawnej emisji głosu , dykcji , i oddechu poprzez naśladowanie dźwięków instrumentów
 • wspólne muzykowanie - zwracanie uwagi na znaki dawane przez nauczyciela dyrygenta
 • zachęcenie dzieci do świadomej obserwacji świata rozwijanie kreatywności poprzez tworzenie własnych instrumentów muzycznych
 • rozwijanie wiedzy na temat hymnu , jako symbolu narodowego
 • kształtowanie postaw prozdrowotnych
 • budowanie wiedzy na temat budowy aparatu słuchowego u człowieka

 

TYDZIEŃ III „ WRAŻENIA i UCZUCIA

 • kształtowanie umiejętności nazywania własnych emocji i uczuć ,
 • odczytywanie sygnałów niewerbalnych
 • zachęcenie dzieci do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu
 • kształtowanie umiejętności radzenia sobie z emocjami w sposób społecznie akceptowalny
 • wdrażanie do umiejętnego niwelowania strachu przed ciemnością
 • rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze strachem - zwracanie się do innych po pomoc
 • kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat ,, historii „ usłyszanego podczas trwania utworu muzyki klasycznej

TYDZIEŃ IV „ ŚWIĘTO MAMY I TATY ”

 • wyrabianie umiejętności okazywania najbliższym uczuć , szacunku i miłości
 • kształtowanie poczucia więzi emocjonalnej
 • rozwijanie umiejętności prawidłowego nazywania członków rodziny
 • kształtowanie umiejętności okazywania uczuć i wzmacniania więzi rodzinnych
 • kształtowanie umiejętności wcielania się w role   
 • formułowanie życzeń dla mamy i taty   

 

 

 

Grupa "Misie Pysie"

Wychowawca: mgr Elwira Zięba

 

 

I TYDZIEŃ "POLSKA TO MÓJ DOM”

 • rozwijanie poczucia więzi dzieci z ,, małą ojczyzną”
 • zapoznanie dzieci z symbolami narodowymi
 • kształtowanie umiejętności uważnego słuchania i wypowiadania się na temat usłyszanej legendy
 • rozwijanie umiejętności orientowania się w przestrzeni
 • kształcenie umiejętności odkodowania i kodowania informacji
 • uświadomienie dzieciom znaczenia wody dla ludzi , zwierząt i roślin
 • kształtowanie postawy patriotycznej kształtowanie poczucia szacunku dla symboli narodowych
 • doskonalenie współpracy w zespole kształtowanie umiejętności wypowiadania się na zadany temat

 

TYDZIEŃ II „W KRAINIE MUZYKI”

 • doskonalenie poprawnej emisji głosu , dykcji , i oddechu poprzez naśladowanie dźwięków instrumentów
 • wspólne muzykowanie - zwracanie uwagi na znaki dawane przez nauczyciela dyrygenta
 • zachęcenie dzieci do świadomej obserwacji świata
 • rozwijanie kreatywności poprzez tworzenie własnych instrumentów muzycznych
 • rozwijanie wiedzy na temat hymnu , jako symbolu narodowego
 • kształtowanie postaw prozdrowotnych budowanie wiedzy na temat budowy aparatu słuchowego u człowieka

 

TYDZIEŃ III „ WRAŻENIA i UCZUCIA”

 • kształtowanie umiejętności nazywania własnych emocji i uczuć ,
 • odczytywanie sygnałów niewerbalnych
 • zachęcenie dzieci do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu
 • kształtowanie umiejętności radzenia sobie z emocjami w sposób społecznie akceptowalny
 • wdrażanie do umiejętnego niwelowania strachu przed ciemnością
 • rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze strachem - zwracanie się do innych po pomoc
 • kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat ,, historii „ usłyszanego podczas trwania utworu muzyki klasycznej

 

TYDZIEŃ IV „ ŚWIĘTO MAMY I TATY”

 • wyrabianie umiejętności okazywania najbliższym uczuć , szacunku i miłości
 • kształtowanie poczucia więzi emocjonalnej
 • rozwijanie umiejętności prawidłowego nazywania członków rodziny
 • kształtowanie umiejętności okazywania uczuć i wzmacniania więzi rodzinnych
 • kształtowanie umiejętności wcielania się w role
 • formułowanie życzeń dla mamy i taty   

 

***

Kwiecień 2022

Grupa "Sówki" - Zerówka

 Wychowawca: Barbara Witańska

 

I TYDZIEŃ „ WIELKANOC ”.

 • zapoznanie z tradycją wykonywania palm wielkanocnych,
 • rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez sprawdzanie objętości płynów,
 • zapoznanie z niektórymi elementami kultury regionalnej związanymi z Wielkanocą ,
 • zapoznanie ze słowami pochodzącymi z języka kaszubskiego,
 • poznanie tradycji ozdabiania jaj - doskonalenie motoryki małej wdrażanie do podtrzymywania tradycji świątecznych,
 • utrwalenie nazw i symboliki elementów święconki porządkowanie wiedzy na temat tradycji obchodzenia Wielkanocy
 • poznawanie polskich i zagranicznych zwyczajów wielkanocnych,
 • utrwalenie informacji na temat potraw wielkanocnych doskonalenie umiejętności zachowania się przy stole podawanie nazw poznanych emocji.

 

TYDZIEŃ II „ PRACA ROLNIKA”.

 • poznanie różnic między sianem a słomą,
 • doskonalenie umiejętności szeregowania,
 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania i podawania nazw roślin rosnących na polu,
 • rozwijanie zainteresowań przyrodniczych,
 • przypomnienie cyklu rozwoju roślin utrwalenie informacji o pochodzeniu produktów spożywczych , ekologicznych,
 • budowanie wiedzy na temat - jak powstaje chleb,
 • poznawanie nazw i działania maszyn rolniczych,
 • utrwalenie wiedzy o przemienności pór roku i cechach charakterystycznych odtwarzanie rytmów wyrazowo - obrazkowych.

 

TYDZIEŃ III „ DBAMY O NASZĄ PLANETĘ”.

 • wprowadzenie pojęć : Ekologia i ekologiczny,
 • pobudzenie odpowiedzialności za środowisko,
 • poznanie wartości odżywczych warzyw wprowadzenie litery ,, Z , z ''na przykładzie wyrazu ,, zegar ''
 • utrwalenie informacji o sposobach segregowania odpadów,
 • wprowadzenie pojęcia recyklingu kształtowanie poczucia odpowiedzialności za dobrostan naszej planety,
 • zapoznanie ze sposobem działania oczyszczalni ścieków i sortowni odpadów,
 • rozwijanie wiedzy na temat zanieczyszczenia powietrza , poznanie pojęcia smog,
 • zapoznanie z odnawialnymi źródłami energii wdrażanie do oszczędzania wody i ochrony środowiska.

TYDZIEŃ IV „TAJEMNICE KSIĄŻEK”.

 • rozbudzenie zainteresowań czytelniczych,
 • poszanowania dla książek wprowadzenie litery ,, F, f „ na przykładzie wyrazu ,, fotel”,
 • rozwijanie umiejętności dzielenia wyrazów na sylaby,
 • wprowadzenie słownictwa określającego nazwy zawodów: autor , redaktor, ilustrator , drukarz , wydawca,
 • rozwijanie kompetencji poznawczych poprzez posługiwanie się modelami monet i banknotów,
 • kształtowanie motywacji do samodzielnego czytania,
 • kształtowanie odporności emocjonalnej ukazanie różnic i podobieństw między biblioteką a księgarnią,
 • rozpoznawanie grafemów poznanych dotąd głosek.

 

Grupa "Misie Pysie"

Wychowawca: mgr Elwira Zięba

I TYDZIEŃ „ WIELKANOC ”.

 • kształtowanie umiejętności uważnego słuchania opowiadania dotyczącego przygotowań do Wielkanocy,
 • wypowiadanie się na jego temat zapoznanie dzieci ze zwyczajami i obrzędami świątecznymi,
 • wdrażanie do podtrzymywania tradycji świątecznych,
 • kształcenie umiejętności analizy i syntezy sylabowej,
 • utrwalenie nazw tradycyjnych potraw świątecznych i umiejętności składania życzeń,
 • doskonalenie sprawności manualnej podczas ozdabiania jaj uczenie dzieci wymyślania zagadek,
 • utrwalenie nazw miesięcy,
 • doskonalenie współpracy w zespole kształtowanie umiejętności wypowiadania się na zadany temat.

 

TYDZIEŃ II „ PRACA ROLNIKA”.

 • wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas pobytu na wsi,
 • kształtowanie odpowiedzialności za zwierzęta,
 • budowanie wiedzy dzieci na temat cyklu rozwoju roślin,
 • rozwijanie u dzieci umiejętności wnikliwego obserwowania przyrody,
 • kształtowanie u dzieci umiejętności wnioskowania
 • rozwijanie wyobraźni w zabawach konstrukcyjnych,
 • kształtowanie świadomości cykliczności w przyrodzie pory roku.

TYDZIEŃ III „DBAMY O NASZĄ PLANETĄ”.

 • rozwijanie umiejętności orientowania się w przestrzeni i w schemacie ciała,
 • zachęcenie dzieci do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu,
 • wzbogacenie wiedzy i słownictwa na temat Ziemi,
 • kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej,
 • wdrażanie do zgodnego współdziałania podczas zabaw i wykonywania zadań,
 • rozwijanie poczucia odpowiedzialności za czystość Ziemi,
 • kształtowanie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresowych,
 • wdrażanie do bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych poznanie sposobów wykorzystania prądu,
 • kształtowanie świadomości ekologicznej.

 

TYDZIEŃ IV „ TAJEMNICE KSIĄŻEK”.

 • rozbudzanie w dzieciach zainteresowania książką i czytaniem,
 • kształtowanie postawy zdrowej rywalizacji,
 • wypowiadanie się na temat ulubionej książki,
 • kształtowanie umiejętności łączenia przyczyny ze skutkiem budowanie wiedzy dzieci na temat powstawania papieru,
 • poszerzenie wiedzy dzieci o zawodach : pisarza , grafika , redaktora , drukarza ,
 • wspólne tworzenie opowiadania,
 • zapoznanie ze sposobem działania biblioteki i księgarni wprowadzenie do posługiwania się pieniędzmi poprzez w sklep.

***

Marzec 2022

Grupa "Sówki" - Zerówka

 Wychowawca: Barbara Witańska

 

I TYDZIEŃ „W marcu , jak w garcu”.

 • utrwalenie informacji o charakterystycznych cechach wiosny,
 • doskonalenie umiejętności matematycznych – aspekt porządkowy liczb,
 • wprowadzenie litery ,, W, w '' na przykładzie wyrazu ,, wazon",
 • umiejętne formułowanie i weryfikowanie hipotez,
 • wdrażanie do odpowiedzialności za własne zdrowie i samopoczucie,
 • rozwijanie kompetencji językowych przez analizę i syntezę głosek w wyrazach,
 • rozbudzanie zainteresowania dzieci zmianami zachodzącymi w przyrodzie,
 • tworzenie kalendarza pogody -rozwijanie umiejętności odczytywania prognoz pogody,
 • rozwijanie wyobraźni poprzez czytanie tekstów literackich,
 • rozbudzanie poczucia przynależności do regionu pochodzenia.

 

II TYDZIEŃ „Porządki w ogrodzie”.

 • rozpoznawanie oznak wiosny,
 • utrwalenie informacji o zmianach zachodzących wiosną,
 • wprowadzenie litery ,,C, c",
 • utrwalenie informacji o narzędziach ogrodniczych,
 • wprowadzenie zapisu dodawania cyfr kształtowanie postawy proekologicznej,
 • założenie przedszkolnej uprawy roślin - ,, Ogródek na parapecie",
 • porządkowanie obiektów wg określonej cechy.

 

III TYDZIEŃ „Witaj Wiosno”.

 • ćwiczenia z zapisu dodawania cyfr,
 • doskonalenie słuch fonemowego poznanie wartości odżywczych warzyw,
 • wprowadzenie litery ,, G , g ''na przykładzie wyrazu ,, globus",
 • utrwalenie informacji o kierunkach wędrówek ptaków,
 • rozbudzanie u dzieci zainteresowania książką , literatura dla dzieci,
 • zapoznanie z cyklem życia motyla poznanie budowy ciała i środowiska z życia ślimaka,
 • zapoznanie ze zwyczajami dotyczącymi pożegnania zimy w różnych regionach Polski.

 

IV TYDZIEŃ „ Zwierzęta na wiejskim podwórku”.

 • utrwalanie informacji dotyczących zwierząt wiejskich oraz ich młodych,
 • wprowadzenie litery ,, Ł, ł „,
 • rozwijanie umiejętności dzielenia wyrazów na sylaby,
 • rozwijanie wiedzy przyrodniczej na temat zwierząt gospodarskich,
 • pogłębianie wiedzy na temat jajek ich budowy i sposobów ich wykorzystania,
 • poznanie ptaków znoszących jajka,
 • kształtowanie odporności emocjonalnej poznanie różnego rodzajów serów,
 • poszerzenie wiedzy na temat wyglądu świni , baranów i owiec oraz ich hodowli.

  

 

Grupa "Misie Pysie"

Wychowawca: mgr Elwira Zięba

 

I TYDZIEŃ „ W marcu, jak w garncu.”

 • rozwijanie twórczego myślenia podczas rozwiązywania zagadek,
 • uświadomienie dzieciom potrzeby odpoczynku,
 • rozbudzanie fantazji i wyobraźni,
 • kształtowanie umiejętności rozpoznawania i podawania części garderoby,
 • rozróżnianie strony prawej i lewej części ciała, kształtowanie umiejętności odkodowania i kodowania informacji,
 • rozbudzanie zainteresowania dzieci zmianami zachodzącymi w przyrodzie,
 • rozwijanie umiejętności obserwowania przyrody, budowanie wiedzy dzieci na temat obiegu wody.

 

II TYDZIEŃ „ Porządki w ogrodzie.”

 • rozpoznawanie oznak wiosny,
 • utrwalenie informacji o zmianach zachodzących wiosną ,
 • kształtowanie nawyku sprzątania po sobie, zapoznanie z pierwszymi wiosennymi kwiatami,
 • zapoznanie ze sposobem siania roślin - rozwijanie postawy proekologicznej,
 • rozwijanie zainteresowań przyrodniczych dotyczących ptaków, założenie przedszkolnej uprawy roślin - ,, Ogródek na parapecie '',
 • kształtowanie umiejętności dodawania w zakresie 1-6.

 

III TYDZIEŃ „ Witaj Wiosno.”

 • wzbogacenie zasobu słownictwa o określenia charakteryzujące wiosnę,
 • doskonalenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów ( pary podobne , pary funkcyjne),
 • poznanie wartości odżywczych warzyw,
 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania popularnych gatunków ptaków,
 • utrwalenie informacji o kierunkach wędrówek ptaków,
 • rozbudzanie u dzieci zainteresowania książką , literatura dla dzieci,
 • wdrażanie do poznawania różnych form ekspresji artystycznej ( malarstwo, rzeźba , muzyka, poezja, proza ),
 • wzbogacanie wiedzy na temat polskich zwyczajów ludowych np. topienie Marzanny,
 • zapoznanie ze zwyczajami dotyczącymi pożegnania zimy w różnych regionach Polski.

 

IV TYDZIEŃ „ Zwierzęta na wiejskim podwórku.”

 • budowanie wiedzy na temat pracy rolnika,
 • dostrzeganie różnic i podobieństw między krajobrazami wsi i miast,
 • poszerzenie wiedzy na temat zwierząt hodowanych w gospodarstwie,
 • budowanie wiedzy na temat produktów spożywczych pochodzących od różnych zwierząt gospodarczych,
 • pogłębianie wiedzy na temat jajek ich budowy i sposobów ich wykorzystania,
 • poznanie ptaków znoszących jajka,
 • kształtowanie odporności emocjonalnej, rozwijanie aparatu mowy u dzieci poprzez ćwiczenia dzwiękonaśladowcze. 

 

***

Luty 2022

Grupa "Sówki" - Zerówka

 Wychowawca: Barbara Witańska

 

TYDZIEŃ I „ BAŚNIE , BAJKI , LEGENDY ”

 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat swoich marzeń i pragnień
 • rozwijanie myślenia przyczynowo - skutkowego na podstawie baśni
 • odróżnianie elementów prawdopodobnych od fikcyjnych
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na dany temat doskonalenie czytania globalnego i metodą sylabową
 • przypomnienie zasad bezpiecznego i higienicznego oglądania telewizji
 • wprowadzenie litery B,, b na przykładzie wyrazu ,, balon „
 • kształtowanie poczucia empatii i troski doskonalenie umiejętności zgodnej zabawy w grupie rówieśniczej
 • rozwijanie umiejętności rozpoznawania głoski w nagłosie , śródgłosie i wygłosie poznawanie elementów kultury polskiej na podstawie legend , czym różni się legenda od bajki i baśni
 • doskonalenie umiejętności oceny zachowania bohaterów

 

TYDZIEŃ II „ BALE , BALE W KARNAWALE ”

 • poszerzanie wiedzy dzieci o homonimy ( wyrazy o identycznej pisowni lub wymowie )
 • poznanie niektórych tańców ludowych , ich nazw oraz podstawowych kroków tanecznych
 • rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez mierzenie długości ubrań i tkanin stopą, krokami, dłonią itp.
 • poznanie pracy krawcowej poszerzanie wiedzy na temat karnawału , zwyczajów karnawałowych na świecie
 • wprowadzeni e litery N , n jak ,,noga"
 • wprowadzenie liczby 10
 • wprowadzenie liczby 0
 • porównywanie liczebności zbiorów

 

TYDZIEŃ III „ W DAWNYCH CZASACH ”

 • rozwijanie kompetencji samodzielnego uczenia się z różnych źródeł
 • rozwijanie sprawności grafomotorycznej
 • doskonalenie umiejętności rozumienia zapisów symbolicznych ,
 • odczytywanie symboli i posługiwanie się nimi poszerzenie wiedzy o zasobach kryjącymi się pod ziemią ( węgiel, bursztyn, sól )
 • poszerzenie wiedzy na temat źródeł złóż w Polsce tworzenie własnego pisma obrazkowego
 • poszerzenie wiedzy na temat prehistorii wspomaganie rozwoju intelektualnego podczas eksperymentowania - tworzenie wulkanu poszerzenie wiedzy o pracy archeologa i paleontologa

 

TYDZIEŃ IV „ WYNALAZKI ”

 • rozwijanie zainteresowania wynalazkami technologicznymi wprowadzenie litery P, p na przykładzie wyrazu ,,pralka „
 • rozwijanie umiejętności rozpoznawania przedmiotów za pomocą różnych zmysłów
 • doskonalenie umiejętności przeliczania i porównywania
 • poszerzenie wiedzy na temat sposobu działania radia , telewizora , telefonu , komputera , internetu oraz zagrożeń z korzystania z tych urządzeń
 • utrwalenie nazw planet w Układzie Słonecznym tworzenie i rozgrywanie gier planszowych

 

Grupa "Misie Pysie"

Wychowawca: mgr Elwira Zięba

 

I TYDZIEŃ „ BAŚNIE, BAJKI, LEGENDY”

 • wyrabianie u dzieci nawyku używania zwrotów grzecznościowych,
 • kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat ulubionych bohaterów literackich,
 • kształtowanie postawy aktywnego i kulturalnego odbiorcy sztuki teatralnej i filmowej,
 • rozbudzenie zainteresowania książką , literaturą dla dzieci,
 • rozwijanie umiejętności układania historyjek obrazkowych zgodnie z chronologią wydarzeń,
 • kształtowanie nawyku prawidłowego oddechu rozwijanie wyobraźni i fantazji,
 • ilustrowanie utworu literackiego za pomocą przedstawienia kukiełkowego,
 • omówienie wyglądu postaci literackich z bajek i baśni.

TYDZIEŃ II „ BALE, BALE W KARNAWALE ”

 • doskonalenie techniki zapamiętywania rozwijanie umiejętności komunikacyjnych u dzieci,
 • zapoznanie dzieci ze zwyczajami karnawałowymi,
 • dobieranie stroju adekwatnie do okazji,
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat własnych emocji i rozpoznawanie emocji u innych,
 • wzbogacenie zasobu słownictwa dzieci o wyrazy związane z karnawałem,
 • kształtowanie u dzieci umiejętności wyrażania własnych emocji w pracach plastycznych,
 • rozwijanie u dzieci umiejętności planowania działań i pracy zespołowej,
 • kształtowanie umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych rozwijanie ekspresji ruchowej , wyobraźni muzycznej.

TYDZIEŃ III „ W DAWNYCH CZASACH ”

 • kształtowanie u dzieci umiejętności i nawyku sprzątania po sobie,
 • kształtowanie u dzieci łączenia przyczyny ze skutkiem wzbogacenie zasobu słownictwa dzieci związanego ze światem dinozaurów,
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się sztućcami wdrażanie do zgodnego współdziałania podczas zabaw i wykonywania zadań,
 • kształtowanie u dzieci umiejętności przeliczania obiektów w zbiorach i określenie,  w którym zbiorze jest mniej, więcej lub tyle samo,
 • kształtowanie u dzieci umiejętności interpretacji utworu muzycznego poznanie różnych form ekspresji artystycznej - rysowanie węglem,
 • kształtowanie umiejętności współpracy i współdziałania.

 

TYDZIEŃ IV „ WYNALAZKI ”

 • wzbogacenie zasobu słownictwa związanego z podróżowaniem środkami transportu,
 • kształtowanie umiejętności dzielenia wyrazów na sylaby,
 • wdrażanie dzieci do umocnienia poczucia własnej wartości, wczuwanie się w emocje innych,
 • rozwijanie umiejętności społecznych poprzez zabawy parateatralne i dramowe,
 • doskonalenie umiejętności tworzenia prac technicznych z wykorzystaniem różnych materiałów,
 • rozwijanie poczucia odpowiedzialności za własne zachowanie w grupie,
 • kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresowych , przełamywanie barier typu ,, nie wiem",
 • kształtowanie u dzieci poczucia jedności i wspólnego dążenia do celu.

 

***

Styczeń 2022

Grupa "Sówki" - Zerówka

 Wychowawca: Barbara Witańska

 

 

TYDZIEŃ I „ WITAMY NOWY ROK ”.

 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat swoich marzeń i pragnień zapoznanie z tradycją sylwestrową i noworoczną,
 • poszerzenie wiedzy dzieci na temat sposobów odmierzania czasu,
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na dany temat,
 • doskonalenie czytania globalnego i metodą sylabową utrwalenie świadomości cykliczności pór roku i symboli z nimi związanych,
 • zapoznanie ze zjawiskiem różnic czasowych ( dwie półkule ziemi) kształtowanie poczucia empatii i troski,
 • doskonalenie umiejętności zgodnej zabawy w grupie rówieśniczej poszerzenie słownika czynnego i biernego o nazwy miesięcy,
 • zapoznanie z przysłowiami i ich znaczeniami doskonalenie wiedzy dzieci na temat czterech pór roku i ważnych świąt w kalendarzu,
 • poszerzenie słownika czynnego i biernego o nazwy dni tygodnia ,
 • utrwalenie liczby 7 w kontekście dni tygodnia doskonalenie umiejętności rozumienia przysłów wprowadzenie do posługiwania się zegarkiem.

 

TYDZIEŃ II „ CO MOZNA ROBIĆ ZIMĄ ? ”

 • poszerzanie wiedzy dzieci na temat obszarów polarnych
 • rozwijanie umiejętności matematycznych – lateralizacja ,
 • kodowanie , nazywanie figur geometrycznych ; koło, trójkąt wskazywanie różnic pomiędzy wyrazami związanymi z zimowymi krajobrazami
 • wyrażanie emocji za pomocą środków pozawerbalnych wprowadzenie litery U, u
 • wprowadzenie liczby 8 w aspekcie kardynalnym, porządkowym, miarowym
 • doskonalenie umiejętności wykonywania prostych eksperymentów i doświadczeń
 • doskonalenie umiejętności przewidywania określanie głoski w nagłosie , śródgłosie i wygłosie słów o prostej budowie fonetycznej

 

TYDZIEŃ III „ ŚWIĘTO BABCI I DZIADKA ”

 • doskonalenie postawy szacunku wobec osób starszych rozwijanie pojęć : wcześniej , później, obecnie,
 • doskonalenie umiejętności wyróżniania figury z tła,
 • doskonalenie umiejętności dramowych i pantomimicznych,
 • rozwijanie umiejętności matematycznych : przeliczanie, dzielenie po równo,
 • dzielenie po wyznaczonej liczbie kształtowanie umiejętności określania kierunków na mapie,
 • doskonalenie sprawności manualnej przy wykonywaniu upominków dla babci i dziadka,
 • wprowadzenie litery S, s doskonalenie umiejętności składania życzeń dla babci i dziadka ,
 • kształtowanie wrażliwości na potrzeby osób starszych

 

TYDZIEŃ IV „ ZIMOWE MISTRZOSTWA SPORTOWE ”

 • poszerzenie słownika czynnego i biernego o pojęcia związane ze sportami zimowymi,
 • przypomnienie zasad bezpiecznej zimowej zabawy,
 • rozróżnianie i nazywanie figur geometrycznych : kwadrat , prostokąt
 • doskonalenie lateralizacji i równowagi,
 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania i formułowania zagadek ruchowych,
 • kształtowanie umiejętności przewidywania skutków zachowań wprowadzenie liczby i cyfry 9 w aspekcie kardynalnym , porządkowym i miarowym,
 • poszerzenie słownika czynnego i biernego o pojęcia związane ze sportami zimowymi,
 • poszerzenie wiedzy o sylwetki wybitnych sportowców kształtowanie umiejętności przegrywania i cieszenia się z wygranej innych , stosowanie zasady fair – play.

 

Grupa "Misie Pysie"

Wychowawca: mgr Elwira Zięba

 

I TYDZIEŃ „ WITAMY NOWY ROK ”.

 • wyrabianie u dzieci nawyku używania zwrotów grzecznościowych,
 • kształtowanie umiejętności mówienia o swoich pragnieniach i potrzebach,
 • kształtowanie umiejętności planowania,
 • doskonalenie umiejętności ustalania położenia obiektów, przedmiotów w stosunku do własnej osoby wdrażanie do umiejętności globalnego czytania wyrazu ,, zegar ”,
 • utrwalenie nazw pór roku oraz ich charakterystycznych cech,
 • rozbudzanie zainteresowania dzieci zmianami zachodzącymi w przyrodzie poszerzenie słownika o nazwy miesięcy,
 • kształtowanie umiejętności odczytywania symboli rysunkowych,
 • kształtowanie umiejętności rzutu oburącz.

 

TYDZIEŃ II „ CO MOŻNA ROBIĆ ZIMĄ ? ”

 • doskonalenie technik zapamiętywania rozwijanie umiejętności komunikacyjnych u dzieci,
 • zapoznanie dzieci ze zjawiskami charakterystycznymi dla zimy : śnieg, mróz, lód,
 • poznanie właściwości śniegu i lodu,
 • kształtowanie u dzieci wiary we własne możliwości podczas zabaw konstrukcyjnych,
 • poszerzenie wiadomości na temat życia zwierząt w czasie zimy kształtowanie u dzieci,
 • umiejętności wnioskowania rozwijanie u dzieci umiejętności klasyfikowania przedmiotów ( formy funkcyjne).

 

TYDZIEŃ III „ ” ŚWIĘTO BABCI I DZIADKA”

 • kształtowanie u dzieci postawy szacunku wobec osób starszych,
 • kształtowanie u dzieci umiejętności okazywania uczuć, wzmacnianie więzi rodzinnych,
 • kształtowanie umiejętności wypowiedzi na temat babci i dziadka,
 • radzenie sobie z emocjami podczas rozgrywania gier : wygrana – przegrana,
 • wdrażanie do zgodnego współdziałania podczas zabaw i wykonywania zadań rozbudzanie u dzieci zainteresowania książką , literatura dla dzieci,
 • kształtowanie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresowych,
 • kształtowanie umiejętności formułowania życzeń dla babci i dziadka,
 • kształtowanie umiejętności współpracy i współdziałania.

 

TYDZIEŃ IV „ ZIMOWE MISTRZOSTWA ZIMOWE ”.

 • wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas zimowych zabaw,
 • kształtowanie postawy zdrowej rywalizacji rozwijanie,
 • umiejętności dzielenia wyrazów na sylaby,
 • rozwijanie kreatywności dzieci podczas wymyślania zimowego toru przeszkód wzbogacenie zasobu słownictwa dzieci związanego z zimowymi dyscyplinami sportowymi,
 • rozwijanie poczucia odpowiedzialności za własne zachowanie w grupie,
 • kształtowanie odporności emocjonalnej,
 • kształtowanie u dzieci poczucia jedności i wspólnego dążenia do celu porównywanie elementów, co znajduje się bliżej, co dalej.

 

***

Grudzień 2021

Grupa "Sówki" - Zerówka

 Wychowawca: Barbara Witańska


TYDZIEŃ I „ GRUDNIOWE ŻYCZENIA ”

 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat swoich marzeń i pragnień wprowadzenie l liczby i cyfry 6 w aspekcie kardynalnym , porządkowym i miarowym,
 • poszerzenie wiedzy dzieci na temat historii Świętego Mikołaja doskonalenie umiejętności wypowiadania się na dany temat doskonalenie czytania globalnego i metodą sylabową,
 • rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez nazywanie kierunków na kartce papieru,
 • odczytywanie charakterystycznych punktów na mapie, wskazywanie miejsca zamieszkania Mikołaja
 • wprowadzenie litery K, k na przykładzie wyrazu ,, koperta” ,
 • pisanie kartki pocztowej kształtowanie poczucia empatii i troski
 • doskonalenie umiejętności zgodnej zabawy w grupie rówieśniczej
 • rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez stosowanie liczebników porządkowych
 • kształtowanie umiejętności interpersonalnych , rozwijanie umiejętności obdarowywania innych i przyjmowania prezentów

 

TYDZIEŃ II „ KIM BĘDĘ , GDY DOROSNĘ ? ”

 • poszerzanie wiedzy dzieci na temat zawodów dawnych i współczesnych wykonywanych przez ludzi i atrybutów z nimi związanych
 • rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez klasyfikowanie obiektów według ich przeznaczenia i ciężaru
 • rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez mierzenie długości ubrań i tkanin stopą, krokami, dłonią itp. eksperymentowanie rytmem, głosem , dźwiękami i rytmem wyrażanie emocji za pomocą środków pozawerbalnych
 • wprowadzenie litery R , r jak rysunek wprowadzenie informacji dotyczących architektury i budownictwa mieszkaniowego,
 • utrwalenie informacji na temat zasad bezpieczeństwa podczas prac budowlanych wprowadzenie pojęcia - ,, długość”
 • projektowanie prostych modeli- budowanie wieży z pudełek po serkach i jogurtach
 • określanie głoski w nagłosie , śródgłosie i wygłosie słów o prostej budowie fonetycznej

 

TYDZIEŃ III „ ŚWIĘTA ZA PASEM ”

 • kształtowanie nawyku pomagania innym w pracach domowych rozwijanie sprawności grafomotorycznej
 • doskonalenie umiejętności rozumienia zapisów symbolicznych
 • poznawanie ozdób świątecznych charakterystycznych dla wybranych regionów Polski
 • wprowadzenie cyfry i liczby 7 w aspekcie kardynalnym , porządkowym i miarowym
 • kształtowanie umiejętności posługiwania się pieniędzmi
 • doskonalenie nawyków kulturalnego zachowania się przy stole i zasad podejmowania gości wprowadzenie litery L, l na przykładzie wyrazu ,, lalka”
 • doskonalenie umiejętności kontynuowania rytmów trzy, czteroelementowych.

 

TYDZIEŃ IV „ ŚWIĄTECZNE TRADYCJE”

 • poszerzenie wiedzy na temat tradycji obchodzenia Bożego Narodzenia w Polsce i w innych krajach określanie różnic i podobieństw dotyczących obchodów tych świąt
 • utrzymywanie więzi rodzinnych, wspólne spędzanie wolnego czasu doskonalenie lateralizacji i równowagi kultywowanie tradycji śpiewania kolęd,
 • poszerzanie wiedzy o kulturze muzycznej różnych regionów Polski
 • kształtowanie odporności emocjonalnej poprzez udział w przedstawieniu przed publicznością

 

 

Grupa "Misie Pysie"

Wychowawca: mgr Elwira Zięba

 

 

I TYDZIEŃ „ GRUDNIOWE ŻYCZENIA ”

 • wyrabianie u dzieci nawyku używania zwrotów grzecznościowych
 • kształtowanie umiejętności mówienia o swoich pragnieniach i potrzebach
 • zapoznanie dzieci z zadaniami i funkcjami urzędu pocztowego
 • poszerzenie słownika dzieci o pojęcia ,, adres”,
 • wdrażanie do posługiwania się adresem uświadomienie dzieciom , jak można pomagać innym,
 • wspieranie dzieci przy przygotowaniu prezentów dla potrzebujących
 • kształtowanie nawyku prawidłowego oddechu wzbogacanie wiedzy dzieci na temat zwyczajów związanych ze świętami
 • omówienie wyglądu Mikołaja i tradycji z nim związanej

 

TYDZIEŃ II „ KIM BĘDE , GDY DOROSNĘ ? ”

 • doskonalenie technik zapamiętywania rozwijanie umiejętności komunikacyjnych u dzieci poznanie pracy kucharza, piekarza, cukiernika
 • uświadomienie dzieciom, że to co jemy ma wpływ na nasze samopoczucie i zdrowie
 • wzbogacenie zasobu słownictwa dzieci o wyrazy związane z pracą krawcowej i krawca
 • kształtowanie u dzieci umiejętności wyrażania własnych emocji w pracach plastycznych rozwijanie u dzieci umiejętności planowania działań i pracy zespołowej
 • budzenie szacunku dzieci dla pracy ludzi wykonujących różne zawody rozwijanie ekspresji ruchowej , wyobraźni muzycznej

 

TYDZIEŃ III „ ŚWIĘTA ZA PASEM ”

 • kształtowanie u dzieci umiejętności i nawyku sprzątania po sobie zapoznanie dzieci z tradycją ozdabiania choinki ,
 • kształtowanie u dzieci umiejętności manualnych zapoznanie z tradycjami i zwyczajami bożonarodzeniowymi
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się sztućcami wdrażanie do zgodnego współdziałania podczas zabaw i wykonywania zadań
 • rozbudzanie u dzieci zainteresowania książką , literaturą dla dzieci
 • kształtowanie u dzieci umiejętności interpretacji utworu muzycznego
 • przygotowanie się do Jasełek, interpretowanie wierszy i piosenek kształtowanie umiejętności współpracy i współdziałania

 

TYDZIEŃ IV „ ŚWIĄTECZNE TRADYCJE ”

 • poznanie zwyczajów i tradycji bożonarodzeniowych ,
 • kształtowanie u dzieci umiejętności słuchania innych
 • stwarzanie możliwości rozwijania zmysłu węchu w oparciu o temat ,, Tak pachną święta”
 • wdrażanie dzieci do umocnienia poczucia własnej wartości ,
 • wczuwanie się w emocje innych kształtowanie umiejętności wspólnego śpiewania piosenek świątecznych lub kolęd
 • wspieranie dzieci przy wyrabianiu odwagi i śmiałości scenicznej
 • rozwijanie poczucia odpowiedzialności za własne zachowanie w grupie kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresowych
 • kształtowanie u dzieci poczucia jedności i wspólnego dążenia do celu.

 

***

Listopad 2021

Grupa "Sówki" - Zerówka

 Wychowawca: Barbara Witańska

 

TYDZIEŃ I - „LISTOPADOWE WSPOMNIENIA”

 • utrwalenie nazw członków rodziny wprowadzenie litery M, m
 • rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego na podstawie informacji o relacjach rodzinnych
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na dany temat doskonalenie czytania metodą sylabową doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat zdjęć rodzinnych, dostrzeganie różnic i podobieństw kształtowanie przynależności do wspólnoty , jaką jest rodzina utrwalenie określeń : najmłodszy , najstarszy, starszy od , młodszy od
 • doskonalenie umiejętności zgodnej zabawy w grupie rówieśniczej
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się określeniami czasu : dawniej , dziś stosowanie określeń ilustrujących następstwo czasu : wcześniej , później, na początku , na końcu,
 • wprowadzenie cyfry i liczby 3 kształtowanie postawy szacunku wobec osób starszych
 • wprowadzenie pojęcia drzewo genealogiczne swojej rodziny.

 

TYDZIEŃ II - „ JESIENNA POGODA ”

 • kształtowanie wiedzy dzieci na temat zmian związanych z ruchami Ziemi obiegowym i obrotowym
 • rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez utrwalenie przemienności rytmu dzień – noc
 • poznawanie zjawiska skraplania się pary wodnej i jego skutków dla środowiska przyrodniczego
 • poszerzenie słownika dziecka o wyrazy związane z krążeniem wody w przyrodzie rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez określanie zmian odwracalnych i nieodwracalnych w przyrodzie na przykładzie doświadczeń z wodą ,
 • badanie stałości objętości wody wprowadzenie litery T, t , jak termometr
 • kształtowanie rozumienia pojęcia prognoza pogody rozwijanie umiejętności klasyfikacji,
 • dostrzeganie zmian w pogodzie i ich oznaczenie.

 

TYDZIEŃ III - „ ZWIERZĘTA DOMOWE ”

 • samodzielne wyszukiwanie informacji o zwierzętach domowych z różnych źródeł
 • rozwijanie sprawności grafomotorycznej wprowadzenie litery D, d na przykładzie wyrazu deska poszerzenie wiedzy na temat klasyfikacji zwierząt ( ssaki, gady, płazy, , ptaki, ryby )
 • wprowadzenie cyfry i liczby 4 kształtowanie odpowiedzialności związanej z opieką nad zwierzętami domowymi kształtowanie wrażliwości i empatii w stosunku do zwierząt
 • poszerzenie wiadomości na temat pracy weterynarza

 

TYDZIEŃ IV - „ ZIMNO, CORAZ ZIMNIEJ „

 • rozwijanie umiejętności samodzielnego korzystania z książek i ilustracji
 • kształtowanie umiejętności poszukiwania informacji na temat zmian przyrodniczych w związku z nadejściem zimy
 • wprowadzenie litery ,, Y, y ” na podstawie liczby mnogiej
 • doskonalenie umiejętności podawania nazw zwierząt i ich domów utrwalenie nazw zwierząt zapadających w sen zimowy lub hibernację
 • utrwalenie nazw ptaków migrujących , poszerzenie wiedzy geograficznej dzieci
 • utrwalenie nazw i sposobów na przetrwanie zimy
 • rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez odczytywanie map i planów, zaznaczanie biegunów na globusie.

 

Grupa "Misie Pysie"

Wychowawca: mgr Elwira Zięba

 

I TYDZIEŃ - „ LISTOPADOWE WSPOMNIENIA”

 • rozwijanie umiejętności prawidłowego nazywania członków rodziny ( mama, tata, siostra , brat )
 • kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat swojej rodziny
 • kształtowanie postawy szacunku wobec osób starszych wdrażanie dzieci do prawidłowego i bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych znajdujących się w domu i w przedszkolu
 • zapoznanie dzieci z z przedmiotami codziennego użytku z dawnych czasów kształtowanie nawyku prawidłowego oddechu pogłębianie więzi rodzinnej posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi

 

TYDZIEŃ II - „ JESIENNA POGODA ”

 • doskonalenie technik zapamiętywania rozwijanie umiejętności komunikacyjnych u dzieci
 • kształtowanie umiejętności przeliczania na konkretach w zakresie 1-5
 • zapoznanie z obiegiem wody w przyrodzie ,
 • wyjaśnienie znaczenia deszczu dla ludzi , roślin i zwierząt rozbudzanie ciekawości świata,
 • prowadzenie obserwacji ,
 • wyciąganie wniosków z doświadczeń dostrzeganie rytmu i następstwa dnia i nocy rozwijanie umiejętności rozróżniania pór roku i obserwowania pogody
 • kształtowanie umiejętności odkodowywania i kodowania informacji wzmacnianie mięśni kręgosłupa

 

TYDZIEŃ III - „ ZWIERZĘTA DOMOWE ”

 • rozwijanie u dzieci wrażliwości słuchowej w zabawach związanych z rozpoznawaniem głosów zwierząt doskonalenie umiejętności dostrzegania zmian w przyrodzie wdrażanie dzieci do rozpoznawania stanów emocjonalnych po wyrazie twarzy
 • zapoznanie dzieci z techniką malowania opuszkami palców wdrażanie do zgodnego współdziałania podczas zabaw i wykonywania zadań
 • kształtowanie odpowiedzialności za swoje zwierzę poszerzenie wiedzy dzieci dotyczącej pracy weterynarza rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, poszanowania dla zwierząt
 • kształtowanie umiejętności współpracy i współdziałania

 

TYDZIEŃ IV - „ ZIMNO, CORAZ ZIMNIEJ ”

 • poznanie zwyczajów wybranych zwierząt zapadających w sen zimowy
 • kształtowanie umiejętności uważnej obserwacji przyrody
 • dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie w związku z nadejściem zimy
 • rozwijanie wyobraźni muzycznej
 • kształtowanie umiejętności przeliczenia na konkretach w zakresie 1-6
 • rozpoznawanie i nazywanie kilku wybranych gatunków ptaków zimujących w Polsce
 • rozwijanie poczucia odpowiedzialności za własne zachowanie w grupie wdrażanie do mądrego i odpowiedzialnego dokarmiana zwierząt w czasie zimy
 • kształtowanie umiejętności bezpiecznego postępowania wobec zwierząt

***

Październik 2021

Grupa "Sówki" - Zerówka

 Wychowawca: Barbara Witańska 

 

 

TYDZIEŃ I „ DARY JESIENI”.

 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania warzyw rosnących w Polsce i w innych regionach świata ,
 • odczytywanie globalne nazw warzyw ćwiczenie umiejętności określania głoski w nagłosie nazw niektórych warzyw i liczenie głosek w słowach
 • doskonalenie umiejętności przeliczania obiektów i rozdawania po tyle samo,
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na dany temat,
 • kształtowanie umiejętności przygotowywania zdrowych posiłków z warzyw,
 • doskonalenie umiejętnosci rozpoznawania i nazywania owoców krajowych i egzotycznych,
 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania drzew i krzewów owocowych czytanie globalne nazw owoców,
 • doskonalenie umiejętności zgodnej zabawy w grupie rówieśniczej wyróżnianie figury z tła,
 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania grzybów jadalnych i trujących,
 • zapoznanie ze skutkami spożywania trujących grzybów, 
 • wprowadzenie litery a na przykładzie wyrazu aparat,
 • rozwijanie umiejętności czytania metodą globalną i sylabową ,
 • wyróżnianie litery a w wyrazach, wyróżnianie głoski a w nagłosie, wygłosie i śródgłosie,
 • doskonalenie umiejętności okładania rytmów, porównywanie liczebności zbiorów poznawanie sposobów przechowywania i przetwarzania owoców i warzyw,
 • wprowadzanie pojęć : waga i ważenie

 

TYDZIEŃ II „DBAMY O ZDROWIE”.

 • zapoznanie dzieci z Piramidą Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej,
 • tworzenie nazw nadrzędnych i podrzędnych różnicowanie produktów zdrowych i niezdrowych,
 • wprowadzenie pojęcia ,, zdrowy styl życia " i promowanie go poprzez min . zabawy ruchowe,
 • rozwijanie poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie i samopoczucie,
 • kształtowanie zachowań prozdrowotnych,
 • prawidłowe stosowanie nawykow higienicznych,
 • doskonalenie umiejętnosci rozpoznawania i nazywania części garderoby,
 • wprowadzenie różnych aspektów liczby 2,
 • zapoznanie z różnymi specjalizacjami lekarskimi , min. Stomatologiem doskonalenie nawyku dbania o higienę jamy ustnej,
 • wprowadzenie litery I, i na przykladzie wyrazu igła,
 • poszerzenie wiedzy na temat osób i instytucji , do których mogą się zwrócić o pomoc,
 • zapoznanie z numerem alarmowym 112.

 

TYDZIEŃ III „ JESIENIĄ W PARKU I W LESIE”.

 • utrwalenie informacji dotyczących zmian zachodzących w przyrodzie,
 • rozwijanie sprawności grafomotorycznej utrwalenie zasad bezpiecznego zachowania się podczas spaceru po parku i w lesie,
 • poszerzenie wiedzy na temat zwierząt leśnych poznanie drzew , owoców i liści najpopularniejszych polskich drzew,
 • rozbudzanie ciekawosci dzieci dzięki prostym doświadczeniom,
 • doskonalenie słuchu na zajęciach muzycznych zapoznanie dzieci z podziałem drzew na liściaste i iglaste oraz z przedstawicielami różnych gatunków drzew,
 • poszerzenie wiadomości na temat cyklu rozwoju roślin zwracanie uwagi na piękno jesiennej przyrody.

 

TYDZIEŃ IV „ ZABAWY NA JESIENNE WIECZORY”.

 • poszerzenie słownika o nazwy zawodów artystycznych doskonalenie inteligencji językowej poprzez rozwiązywanie zagadek słownych,
 • wprowadzenie litery ,, e , E ” na przykładzie wyrazu ekran,
 • wdrażanie do odróżniania elementów świata fikcji od rzeczywistości zapoznanie z różnymi technikami malarskimi oraz rodzajami malarstwa rozbudzanie zainteresowania muzyką,
 • zapoznanie z twórczością Fryderyka Chopina poszerzenie wiedzy na temat kina anonimowego,
 • rozpoznawanie niektórych monet i banknotów,
 • utrwalenie wiedzy o zawodach ludzi związanych z pracą w teatrze : aktor, sufler , scenograf, reżyser ; zabawy dramowe i teatralne, 
 • rozwiązywanie i układanie zagadek słownych , żartów językowych. 

 

 

Grupa "Misie Pysie"

Wychowawca: mgr Elwira Zięba

 

I TYDZIEŃ „DARY JESIENI”.

 • rozróżnianie i nazywanie popularnych warzyw , owoców - kształtowanie,
 • umiejętności łączenia elementów w pary według wybranej cechy (rodzaj),
 • uświadomienie dzieciom , że grzyby dzielimy na jadalne i trujące ,
 • poszerzenie wiedzy przyrodniczej o nazwy grzybów,
 • kształtowanie umiejętności dzielenia wyrazów na sylaby,
 • kształtowanie umiejętności przeliczania elementów w zbiorze ,
 • określanie w którym zbiorze jest ich mniej lub więcej, a w którym tyle samo,
 • poszerzenie wiedzy przyrodniczej- rozpoznawanie liści i łączenie ich z odpowiednim owocem,
 • poszerzenie wiedzy na temat warunków zachowania bezpieczeństwa w kuchni promowanie zasad zdrowego żywienia,
 • rozwijanie umiejętności opowiadania o własnych zainteresowaniach i upodobaniach.

 

TYDZIEŃ II „ DBAMY O ZDROWIE ”

 • promowanie zasad zdrowego żywienia – uświadomienie dzieciom, jakie produkty warto jeść często,
 • rozwijanie umiejętności komunikacyjnych u dzieci kształtowanie koordynacji wzrokowo – ruchowej,
 • doskonalenie dużej motoryki uświadomienie dzieciom znaczenia ruchu w życiu człowieka,
 • wzmacnianie siły ramion, nóg i tułowia,
 • kształtowanie umiejętności samodzielnego ubierania się poznanie wybranych piosenek z repertuaru dziecięcego ,
 • kształtowanie wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej zapoznanie z pracą lekarza i pielęgniarki,
 • przełamywanie strachu przed wizyta u lekarza i rozumienie konieczności przyjmowania leków w czasie choroby,
 • kształtowanie umiejętności łączenia przyczyny ze skutkiem wyrabianie higieny jamy ustnej,
 • eliminowanie strachu przed stomatologiem.

 

TYDZIEŃ III „ JESIENIĄ W PARKU I W LESIE ”

 • kształtowanie umiejętności rozróżniania strony prawej i lewej ciała,
 • doskonalenie umiejętności dostrzegania zmian w przyrodzie wdrażanie dzieci do rozpoznawania stanów emocjonalnych po wyrazie twarzy,
 • zapoznanie dzieci z barwami podstawowymi i pochodnymi,
 • rozwijanie kreatywności poprzez działania plastyczne wdrażanie do zgodnego współdziałania podczas zabaw i wykonywania zadań,
 • kształtowanie umiejętności interpretacji utworu muzycznego za pomocą ruchu,
 • zachęcenie do aktywności ruchowej, zabaw na świeżym powietrzu oraz uprawiania sportu rozwijanie zainteresowań przyrodniczych,
 • poszanowania dla zwierząt kształtowanie umiejętności współpracy i współdziałania.

 

TYDZIEŃ IV „ ZABAWY NA JESIENNE WIECZORY

 • rozwijanie kreatywności , cierpliwości i koncentracji kształtowanie poczucia rytmu,
 • rozwijanie zdolności improwizacyjnych,
 • kształtowanie umiejętności odpowiedniego zachowania w miejscach publicznych,
 • uwrażliwienie na sztukę pobudzanie do działań artystycznych,
 • rozwijanie poczucia odpowiedzialności za własne zachowanie w grupie wspomaganie prawidłowego rozwoju narządów artykulacyjnych i oddechowych wyrabianie odwagi i śmiałości.

 

*** 

Wrzesień 2021

Grupa "Sówki" - Zerówka

Wychowawca: Barbara Witańska

 

 

TYDZIEŃ I „ W PRZEDSZKOLU ”

 • poznanie najbliższego otoczenia i niektórych pomieszczeń przedszkolnych, integracja grupy przedszkolnej przez wspólne zabawy ruchowe
 • doskonalenie umiejętności współdziałania w grupie, wzmacnianie poczucia przynależności do grupy rówieśniczej
 • doskonalenie umiejętności dostrzegania różnic i podobieństw
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na dany temat
 • wprowadzenie zasad obowiązujących w grupie przedszkolnej tzw. kodeks przedszkolny
 • poszerzenie wiedzy na temat warunków zachowania bezpieczeństwa w placówce
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się imieniem i nazwiskiem oraz rozpoznawania ich w grupie ( rozpoznawanie zapisu swojego imienia i nazwiska)
 • rozwijanie umiejętności opowiadania o własnych zainteresowaniach i upodobaniach
 • doskonalenie umiejętności zgodnej zabawy w grupie rówieśniczej
 • identyfikowanie i nazywanie części ciała , doskonalenie orientacji w schemacie ciała.TYDZIEŃ II „ WAKACYJNE WSPOMNIENIA ”

 • poszerzanie wiedzy dzieci na temat lata, jego atrybutów i związanych z nim konsekwencji w przyrodzie,
 • słownika czynnego dzieci o pojęcia związane z porą roku lato
 • wprowadzenie zabawy tanecznej do piosenki „ Zawołało lato”, rozwijanie różnicowania rytmu i ilustrowania go za pomocą ruchu
 • doskonalenie umiejętności rozmowy o wspomnieniach z wakacji oraz o pamiątkach z nich przywiezionych
 • rozwijanie umiejętności matematycznych przez klasyfikowanie przedmiotów według wielkości , koloru i przeznaczenia ze względu na dwie cechy
 • poszerzenie wiedzy na temat miejsc spędzenia wakacji ( miasto , wieś , góry , morze, jezioro )
 • utrwalenie sformułowań : blisko, daleko, dalej, bliżej z wykorzystaniem mapy
 • poszerzenie wiedzy dzieci na temat podróży zagranicznych podczas wakacji
 • poszerzenie wiedzy dzieci na temat różnych regionów Polski i świata w sposób pośredni : zdjęcia , pocztówki itp.
 • rozwijanie zainteresowań czytelniczych
 • podejmowanie samodzielnej aktywności poznawczej- wyszukiwanie informacji w różnych źródłach
 • poszerzanie słownika czynnego i biernego o wyrazy związane ze środkami transportu, grupowanie pojazdów ze względu na określona cechę.


TYDZIEŃ III „ JESTEŚMY BEZPIECZNI ”

 • doskonalenie umiejętności formułowania krótkiej wypowiedzi na temat miejsca swojego zamieszkania i adresu
 • wprowadzenie liczby i cyfry 0
 • w do słów : zero, nic, pusty
 • doskonalenie umiejętności czytania- utrwalenie liter drukowanych i pisanych
 • wprowadzenie pojęcia dom , jako azyl , poczucie bezpieczeństwa
 • doskonalenie umiejętności odczytywania symboli, utrwalenie zasad przechodzenia przez jezdnię
 • przypomnienie zasad bezpiecznej zabawy , bezpiecznego zachowania się na placu zabaw , dbania o swoje
 • bezpieczeństwo w kontakcie z urządzeniami nie tylko elektrycznymi
 • doskonalenie umiejętności przeliczania obiektów
 • poszerzenie wiedzy na temat zasad kontaktu z nieznajomymi- potrafię mówić – nie ( odgrywanie scenek sytuacyjnych )
 • wdrażanie dzieci do dbania o bezpieczeństwo własne i innych , zapoznanie z procedurami bezpieczeństwa w przedszkolu
 • utrwalenie numerów telefonów alarmowych i sposobów z ich korzystania


TYDZIEŃ IV „ DBAM O SIEBIE I O ŚRODOWISKO ”

 • doskonalenie umiejętności nazywania i oznaczenia części ciała człowieka na schemacie oraz opisywania ich funkcji ,
 • poszerzanie wiedzy na temat lekarzy rożnych specjalności
 • określanie prawej i lewej strony swojego ciała
 • rozumienie potrzeby dbania o higienę własnego ciała ( profilaktyka )
 • wprowadzenie litery ,, o , O” na przykładzie wyrazu oko, okulary
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat zmysłów, polisensoryczne poznawanie świata
 • rozwijanie poczucia odpowiedzialności za własne zachowanie w grupie
 • budowanie świadomości na temat zagrożeń wynikających z zanieczyszczenia środowiska
 • wprowadzenie liczby i cyfry 1

 

Grupa "Misie Pysie"

Wychowawca: mgr Elwira Zięba

 

I TYDZIEŃ „ W PRZEDSZKOLU ”

 • poznanie najbliższego otoczenia i niektórych pomieszczeń przedszkolnych, integracja grupy przedszkolnej przez wspólne zabawy ruchowe
 • doskonalenie umiejętności współdziałania w grupie, wzmacnianie poczucia przynależności do grupy rówieśniczej
 • dostrzeganie korzyści płynących z pobytu w przedszkolu i posiadania przyjaciół
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na dany temat
 • wprowadzenie zasad obowiązujących w grupie przedszkolnej tzw. kodeks przedszkolny
 • poszerzenie wiedzy na temat warunków zachowania bezpieczeństwa w placówce
 • tworzenie warunków do poszerzania doświadczeń językowych
 • rozwijanie umiejętności opowiadania o własnych zainteresowaniach i upodobaniach
 • doskonalenie umiejętności zgodnej zabawy w grupie rówieśniczej
 • tworzenie warunków do poszerzania doświadczeń matematycznych, kształtowanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów według jednej cechy
 • poznanie roli znaczków indywidualnych w przedszkolu
 • wdrażanie do starannego wykonania wszystkich czynności

TYDZIEŃ II „ NASZE PRZEDSZKOLE ”

 • poznanie wartości ,, przyjaźni” , doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat przyjaźni i przyjaciół , wzmacnianie więzi grupowych oraz miłej atmosfery w grupie
 • rozwijanie umiejętności komunikacyjnych u dzieci
 • poznanie roli pracowników przedszkola
 • rozwijanie kompetencji matematycznych
 • wdrażanie do szanowania wszystkich ludzi niezależnie od wieku i wykonywanego zawodu
 • poznanie wybranych piosenek z repertuaru dziecięcego
 • rozwijanie wrażliwości i ekspresji muzycznej
 • kształtowanie poczucia rytmu
 • dostrzeganie wkładu wszystkich członków grupy w jej dobre codzienne funkcjonowanie
 • rozwijanie zdolności teatralnych

 

TYDZIEŃ III „ JESTEM BEZPIECZNY ”

 • rozpoznanie znaczenia odwagi i dzielności , jako ważnych wartości
 • kształtowanie pojęcia ,, odwaga”
 • poznanie zawodów ważnych społecznie ( policjant , lekarz , strażak )
 • doskonalenie umiejętności czytania- utrwalenie liter drukowanych i pisanych
 • wdrażanie do zgodnego współdziałania podczas zabaw i wykonywania zadań
 • doskonalenie umiejętności odczytywania symboli, utrwalenie zasad przechodzenia przez jezdnię
 • przypomnienie zasad bezpiecznej zabawy , bezpiecznego zachowania się na placu zabaw , dbania o swoje bezpieczeństwo w kontakcie z urządzeniami nie tylko elektrycznymi
 • poznanie wyglądu i znaczenia wybranych znaków drogowych
 • poszerzenie wiedzy na temat zasad kontaktu z nieznajomymi- potrafię mówić – nie ( odgrywanie scenek sytuacyjnych )
 • rozwijanie umiejętności rozpoznawania figur geometrycznych, podawania ich nazw
 • wyrabianie nawyku uważnego przechodzenia na drugą stronę ulicy i poruszania się podczas spacerów
 • wzbogacanie wiedzy na temat sygnalizatora świetlnego
 • poznanie sposobu barwienia wody za pomocą bibuły

 

TYDZIEŃ IV „ POMOCNA DŁOŃ ”

 • poszerzenie wiedzy dzieci na temat wartości , jaką jest odwaga
 • nauka radzenia sobie w trudnych sytuacjach
 • poznanie bezpiecznych i niebezpiecznych zachowań do ulicy
 • utrwalenie wyglądu i roli numeru alarmowego 112, poznanie wyglądu cyfr1 i 2
 • wdrażanie do przestrzegania zawartych wcześniej umów
 • rozwijanie poczucia odpowiedzialności za własne zachowanie w grupie
 • poznanie różnych dźwięków związanych z ulicą i pojazdami , utrwalenie wiedzy o ruchu drogowym
 • utrwalenie wiadomości na temat pracy strażaka
 • zachęcanie do wykonywania prac plastycznych i do współpracy podczas zabaw