Rok szkolny 2020/2021

*** 

Wrzesień 2020

 

 

Grupa "Sówki" - Zerówka

Wychowawca: Barbara Witańska

 

 

 

Grupa "Misie Pysie"

Wychowawca: mgr Elwira Zięba

 

I TYDZIEŃ „Przedszkole moim drugim domem”.

 • wdrażanie do uczestnictwa w zabawach integracyjnych, ruchowych i muzycznych
 • rozwijanie dużej i małej motoryki
 • kształtowanie umiejętności wyrażania własnych emocji
 • budowanie świadomości przynależności do grupy przedszkolnej
 • wdrażanie do przestrzegania ustalonych reguł i zasad obowiązujących podczas pobytu w przedszkolu
 • rozwijanie mowy
 • rozwijanie umiejętności nazywania kolorów
 • kształtowanie umiejętności klasyfikowania obiektów ze względu na podaną cechę
 • wdrażanie do uważnego słuchania.

 

 

II TYDZIEŃ W przedszkolu jesteśmy bezpieczni”.

 • rozwijanie motoryki dużej i małej
 • wdrażanie do proszenia o pomoc w sytuacjach trudnych
 • wdrażanie do radzenia sobie w nowych sytuacjach
 • zapoznanie z ogólnymi zasadami ruchu drogowego
 • wyrabianie umiejętności rozpoznawania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i odpowiedniego reagowania na nie rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności
 • rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej
 • budowanie czynnego i biernego słownika dziecka.

 

III Tydzień "Nasze zabawy".

 • wdrażanie do udziału w zabawach integracyjnych, ruchowych i muzycznych
 • kształtowanie sprawności ciała i koordynacji ruchowej
 • kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji
 • wdrażanie do respektowania cudzych emocji
 • budowanie pozytywnych relacji w grupie
 • wdrażanie do przestrzegania ustalonych zasad podczas zabawy
 • rozwijanie orientacji przestrzennej
 • rozwijanie umiejętności liczenia
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania
 • kształtowanie poczucia rytmu.