Język angielski

__________________________________________________________________________________________

Język niemiecki

         

__________________________________________________________________________________________

Język francuski

Przydział dzieci do poszczególnych grup znajdą Państwo w "Kąciku rodzica" w przedszkolu.