Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Marzec 2018 r.

Grupa "Motylki"

mgr Klaudia Jankowska

 

1. Poznajemy zwierzęta

 • Mówi rymowankę z różnymi emocjami.
 • Dzieli za nauczycielem nazwy zwierząt ze zdjęć na sylaby.
 • Rozwiązuje zagadki.
 • Segreguje sylwety według wielkości zwierząt, które one przedstawiają.
 • Uczestniczy w urządzaniu zielonego ogródka w sali.
 • Wie, kogo może spotkać w zoo.
 • Tnie papier na paski.
 • Reaguje ruchem na sygnał muzyczny.
 • Śpiewa piosenkę Skacze zając.
 • Maluje rysunek słonia gąbką maczaną w szarej farbie.
 • Uczestniczy w zabawie ilustracyjnej do piosenki Dżungla.
 • Naśladuje ruchy zwierząt, których nazwy podał nauczyciel.

 

2. Były sobie dinozaury

 • Swobodnie porozumiewa się z rówieśnikami i osobami dorosłymi.
 • Uważnie słucha opowiadania.
 • Mówi rymowankę z różnym natężeniem dźwięku.
 • Łączy w pary obrazki przedstawiające cechy przeciwstawne.
 • Rozpoznaje dinozaury na obrazkach.
 • Liczy do czterech.
 • Składa bez wzoru pocięty obrazek dinozaura.
 • Wie, że węgiel powstał z paproci i innych roślin, które rosły dawno, dawno temu.
 • Wie, że górnik pracuje w kopalni, gdzie wydobywa się węgiel.
 • Koloruje rysunek dinozaura.
 • Reaguje ruchem na wysokie dźwięki i na niskie dźwięki.
 • Lepi figurki dinozaurów z plasteliny.
 • Reaguje ruchem na sygnał słowny.
 • Ustawia się w rzędzie.

 

3. Wiosna tuż-tuż

 • Uczestniczy ze starszymi dziećmi i rówieśnikami w pożegnaniu zimy – powitaniu wiosny.
 • Dzieli za nauczycielem nazwy obrazków na sylaby, łącząc to z klaskaniem.
 • Wie, o co poprosić wiosenne słonko.
 • Segreguje elementy według rodzaju.
 • Rozpoznaje i nazywa bazie wierzbowe.
 • Nakleja obrazek na jego cień.
 • Rysuje słoneczko według rymowanki.
 • Wypełnia rysunek słońca kuleczkami żółtej plasteliny.
 • Rozpoznaje smutną i wesołą melodię, przedstawia je ruchem.
 • Nakleja zdjęcia na ich cienie i dorysowuje chmury i słonko.
 • Porusza się po sali, przeskakując przez kolorowy krążek-kałużę.

 

4. Nadeszła wiosna

 • Uczestniczy we wspólnych zabawach.
 • Wypowiada się na temat wiersza.
 • Wykonuje ćwiczenia oddechowe – naśladuje wąchanie kwiatów.
 • Naśladuje głosy zwierząt.
 • Obserwuje zmiany w przyrodzie.
 • Układa obrazki według wzrastającej liczby elementów i według malejącej liczby elementów.
 • Rozwiązuje zagadki związane tematycznie z wiosną.
 • Rozpoznaje i nazywa bociana.
 • Wie, co potrzebują rośliny, żeby się rozwijać.
 • Obserwuje rozwój hiacynta.
 • Wypełnia rysunek krokusa kulkami z plasteliny.
 • Reaguje odpowiednim ruchem na zmiany tempa utworu.
 • Śpiewa piosenkę Spotkanie z wiosną.
 • Rozpoznaje i nazywa większość kolorów.
 • Koloruje rysunek żabki.
 • Porusza się, przeskakując z nogi na nogę.
 • Naśladuje skoki żaby i chód bociana.

 

Grupa "Tygryski"

mgr Małgorzata J.-D.

Grupa: 3 i 4-latki

 

I. POZNAJEMY INSTRUMENTY

 • rozpoznaje i nazywa wybrane instrumenty muzyczne
 • rozpoznaje brzmienie wybranych instrumentów muzycznych
 • stara się aktywnie uczestniczyć we wspólnych działaniach – zadaje pytania, aby zaspokoić ciekawość
 • uważnie słucha zdania innych oraz spokojnie przedstawia swoje sądy i opinie
 • w miarę samodzielnie radzi sobie w sytuacjach życiowych
 • opowiada treść swoich rysunków, tworząc kilkuzdaniowe wypowiedzi
 • potrafi odwzorować szczegóły przedmiotu na rysunku
 • sprawnie posługuje się przyborami kreślarskimi – prawidłowo trzyma kredkę

 

II. SZUKAMY WIOSNY

 • wnioskuje o obserwowanych zmianach w przyrodzie w związku ze zmianą pór roku
 • zna cykliczne następstwo pór roku
 • zna i opisuje niektóre zjawiska atmosferyczne występujące wiosną
 • stosuje w wypowiedziach nowo poznane wyrazy dotyczące opisu cech pory roku zgodnie z ich znaczeniem
 • potrafi nazwać aktualną porę roku i opisać słownie jej cechy charakterystyczne
 • chętnie uczestniczy w zabawach ruchowych
 • rozpoznaje odgłosy przyrody i umie jenaśladować
 • śpiewapiosenkidostosowanedoswoichmożliwości głosowych
 • akompaniuje z wykorzystaniem instrumentu muzycznego
 • zna niektóre tradycje ludowe, rozumie przysłowie "W marcu jak w garncu"

 

III. WIOSENNE PORZĄDKI

 • uważnie słucha opowiadania i zadaje pytania do jego treści
 • opowiada własnymi słowami treść wysłuchanego utworu, zachowując kolejność zdarzeń
 • dba o porządek w swoim otoczeniu
 • samodzielnie sprząta po zakończonej zabawie
 • rozpoznaje i nazywa niektóre urządzenia gospodarstwa domowego
 • opisuje słownie przeznaczenie niektórych urządzeń
 • umie wyróżnić urządzenia elektryczne spośród sprzętów wykorzystywanych w gospodarstwie domowym
 • rozumie, że wolno korzystać z urządzeń elektrycznych wyłącznie za zgodą i pod opieką dorosłych
 • zna znaki ostrzegające przed niebezpieczeństwem porażenia prądem

 

VI. MALUJEMY PISANKI

 • zna niektóre tradycje związane ze świętami wielkanocnymi
 • rozumie, że ważne jest uczestniczenie w uroczystościach rodzinnych, wyczuwa ich nastrój i opowiada o ich przebiegu
 • składa w całość, bez korzystania ze wzoru, obrazki pocięte na cztery lub więcej części i zawierające wiele szczegółów
 • umie wykonywać zadania zgodnie z instrukcją
 • dysponuje sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo-ruchową potrzebną do rysowania po śladzie
 • uważnie obserwuje przebieg zjawisk
 • przewiduje, w miarę swoich możliwości, jakie będą skutki czynności manipulacyjnych na przedmiotach
 • używa właściwie prostych narzędzi kuchennych 

__________________________________________________________________________________________

Grudzień 2017 r.

Grupa "Motylki"

mgr Klaudia Jankowska

 

I. Ulubione zabawy i zabawki

 • Przedstawia swoją ulubioną zabawkę.
 • Zanosi zabawki na swoje miejsce.
 • Uczestniczy w spotkaniu z Mikołajem.
 • Odpowiada na pytania dotyczące opowiadania.
 • Przedmuchuje papierowe kule.
 • Naśladuje odgłosy poruszanych zabawek.
 • Pokazuje wymienioną liczbę palców.
 • Pokazuje wymienione części ciała.
 • Rozpoznaje i nazywa większość kolorów.
 • Naśladuje ruchy zabawek.
 • Naśladuje ruchy skaczącego pajaca.

 

II. Zima biała

 • Bawi się wspólnie z innymi dziećmi.
 • Naśladuje odgłosy zimowej przyrody.
 • Wymienia wybrane właściwości śniegu.
 • Liczy w zakresie trzech.
 • Układa sylwetę bałwanka z gotowych elementów.
 • Recytuje fragment wiersza I. Suchorzewskiej
 • Porusza się rytmicznie przy piosence.
 • Maluje pędzlem rysunek gwiazdki.
 • Wykonuje ruchy według tekstu piosenki.

 

III. Święta tuż-tuż.

 • Wspólnie z innymi dziećmi ubiera choinkę.
 • Składa życzenia koleżankom i kolegom i bawi się wspólnie z nimi.
 • Powtarza podany tekst szeptem.
 • Recytuje wiersz I. R. Salach Choineczka.
 • Porównuje wielkość przedmiotów, stosuje słowa – mały, duży.
 • Rysuje po śladach – łączy kropki i dorysowuje garnek bałwankowi.
 • Wskazuje trzy różnice między przedmiotami.
 • Dorysowuje brakujące elementy na rysunku.
 • Wykonuje łańcuch na choinkę.
 • Wykonuje ozdoby na choinkę.
 • Ozdabia obrazek choinki kulkami z bibuły.
 • Reaguje na podane sygnały.

 

 

Grupa "Tygryski"

mgr Elwira Zięba

Grupa: 3 i 4-latki

 

I. „MIKOŁAJU, CZEKAMY”

 • poznanie postaci biskupa Mikołaja
 • zwrócenie uwagi na potrzeby, pragnienia nasze i innych oraz na radość z otrzymywania i dawania prezentów
 • rozwijanie swobodnej ekspresji muzycznej – poznanie instrumentu janczary
 • dostrzeganie humorystycznych aspektów w utworze literackim
 • nauka tworzenia kompozycji plastycznych techniką kolażu
 • nauka redagowania listu.
 • stwarzanie sytuacji sprzyjających obdarowywaniu innych
 • zwrócenie uwagi na potrzeby i pragnienia innych oraz na radość ze sprawiania im przyjemności
 • aktywizowanie myślenia oraz rozwijanie pomysłowości
 • rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego
 • rozwijanie sprawności manualnej.
 • nauka konstruowania gry
 • wdrażanie dzieci do uważnego słuchania i przestrzegania reguł gry
 • ćwiczenie logicznego myślenia
 • ćwiczenie w liczeniu
 • kształtowanie odporności emocjonalnej dzieci.
 • wdrażanie do słuchania dłuższych opowiadań
 • poznanie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia
 • wzbogacanie słownictwa
 • rozwijanie analizy i syntezy myślowej
 • nauka dekodowania informacji
 • wdrażanie do uważnego wykonywania zadań zgodnie z instrukcją
 • czerpanie radości i satysfakcji ze wspólnego działania.
 • zapoznanie ze zwyczajem składania życzeń
 • nauka redagowania życzeń świątecznych
 • budzenie uczuć radości i satysfakcji ze sprawiania przyjemności innym
 • projektowanie kartek świątecznych
 • zapoznanie z drogą listu od adresata do nadawcy
 • wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas wycieczek.

 

II. „ZABAWA W TEATR”.

 • wprowadzenie atmosfery humoru i dobrej zabawy
 • wdrażanie do uważnego słuchania utworu literackiego
 • nauka uważnej obserwacji
 • zapoznanie ze zjawiskiem powstawania cienia
 • dostrzeganie związków przyczynowo-skutkowych. – wprowadzenie atmosfery humoru i dobrej zabawy
 • wdrażanie do uważnego słuchania utworu literackiego
 • nauka uważnej obserwacji
 • zapoznanie ze zjawiskiem powstawania cienia
 • dostrzeganie związków przyczynowo-skutkowych.
 • zapoznanie z techniką inscenizacji z wykorzystaniem teatru cieni
 • wzbogacanie słownictwa czynnego
 • dostrzeganie związków przyczynowo-skutkowych
 • utrwalanie par pojęć: daleko – blisko, wysoko – nisko
 • kształtowanie otwartości i śmiałości poprzez odtwarzanie ról.
 • ustalanie wyniku dodawania i odejmowania: liczenie przedmiotów
 • dokładanie i zabieranie przedmiotów oraz ich liczenie po każdej takiej zmianie
 • utrwalanie pojęć związanych z położeniem przedmiotów w przestrzeni.
 • zachęcanie do podejmowania zabaw badawczych rozwijających zmysł dotyku
 • rozwijanie wrażliwości czuciowej
 • klasyfikowanie według określonej cechy
 • rozwijanie logicznego myślenia.
 • stwarzanie sytuacji sprzyjających rozpoznawaniu, przeżywaniu i wyrażaniu strachu.

 

III. „TROPY NA ŚNIEGU”.

 • poznanie pory roku (zimy)
 • wzbogacenie zasobu słownictwa czynnego poprzez wprowadzenie i wyjaśnienie pojęć służących do określania atrybutów
 • zimy oraz towarzyszących jej zjawisk atmosferycznych: lód, śnieg, „czapy” śniegowe, zadymka śnieżna
 • dostrzeganie piękna zimowego krajobrazu
 • przestrzeganie ustalonych zasad zachowania się podczas spaceru
 • stwarzanie okazji do dzielenia się doświadczeniami i wrażeniami ze spaceru.
 • rozwijanie wrażliwości estetycznej na zróżnicowanie odcieni bieli oraz fakturę
 • wzbogacanie zasobu słownictwa czynnego poprzez poznanie pojęcia: szron oraz określeń opisujących fakturę: błyszczący,
 • skrzący, mieniący się
 • wdrażanie do sprzątania po zakończonej pracy.
 • poznanie właściwości śniegu i lodu
 • budzenie ciekawości poznawczej
 • wdrażanie do przestrzegania zasad higieny i bezpieczeństwa podczas zabaw śniegiem i na lodzie
 • prowadzenie obserwacji ukierunkowanej.
 • zwrócenie uwagi na właściwe ubieranie się w zależności od pogody
 • uświadamianie dzieciom, że ubiór ma wpływ na nasze zdrowie
 • kształtowanie umiejętności klasyfikowania i definiowania.
 • poznanie techniki malarskiej „mokre na mokrym”
 • doskonalenie umiejętności malowania farbami akwarelowymi
 • budzenie wrażliwości na piękno zimowego krajobrazu.

 

IV. „STROIMY CHOINKĘ”.

 • wzbogacanie wiedzy dzieci na temat zwyczajów bożonarodzeniowych
 • nabywanie umiejętności formułowania pytań
 • rozbudzanie ciekawości poznawczej
 • wdrażanie do pracy zespołowej – nauka uważnego słuchania cudzego zdania oraz spokojnego przedstawiania swoich
 • sądów i opinii
 • nauka dochodzenia do wspólnych ustaleń
 • tworzenie rodzinnej atmosfery świąt.
 • doskonalenie umiejętności liczenia i rozróżniania liczenia błędnego od poprawnego
 • kształtowanie umiejętności ustalania równoliczności zbiorów
 • grupowanie przedmiotów według określonych kryteriów
 • utrwalanie określeń wielkości: mały – duży, mniejszy – większy
 • utrwalanie pojęć dotyczących stosunków przestrzennych: wyżej – niżej, nad, pod, obok
 • czerpanie radości ze wspólnych działań.
 • próby samodzielnego rozwiązywania problemów
 • łączenie przyczyny ze skutkiem
 • nauka uważnej obserwacji
 • próby samodzielnego wykonywania prostych doświadczeń i wnioskowania
 • kodowanie i dekodowanie informacji
 • nauka uważnego słuchania zdania innych oraz spokojnego przedstawiania swoich sądów i opinii
 • nauka dochodzenia do wspólnych ustaleń.

__________________________________________________________________________________________

Listopad 2017 r.

Grupa "Motylki"

mgr Klaudia Jankowska

 

I. Domy i domki.

 • Wymienia pomieszczenia znajdujące się w mieszkaniu: kuchnia, łazienka, pokój, przedpokój.
 • Posługuje się liczebnikami porządkowymi w zakresie trzech.
 • Szereguje obrazki domków od najmniejszego do największego.
 • Tańczy przy piosence Jesienna orkiestra.
 • Reaguje odpowiednim ruchem na przerwy w muzyce.
 • Chodzi po skakance, utrzymując równowagę.
 • Naśladuje ruchy zwierząt z piosenki.
 • Naśladuje ruchy jeża po usłyszeniu hasła.

 

II. Urządzenia elektryczne.

 • Buduje z klocków wspólnie z kolegami.
 • Odnosi się grzecznie do innych dzieci.
 • Wymienia nazwy czynności wykonywanych przez urządzenia elektryczne.
 • Naśladuje odgłosy wybranych urządzeń elektrycznych.
 • Dzieli rytmicznie (na sylaby) za nauczycielem nazwy wybranych urządzeń elektrycznych.
 • Rozwiązuje zagadki na temat urządzeń elektrycznych.
 • Składa pocięte obrazki w całość według wzoru.
 • Rysuje po śladach rysunku.
 • Wymienia nazwy wybranych urządzeń technicznych.
 • Rozpoznaje i nazywa bębenek.
 • Akompaniuje na bębenku przy nagraniu piosenki Pucu, pucu.
 • Reaguje na podany sygnał.

 

III. A deszcz pada i pada...

 • Ubiera się samodzielnie, wychodząc na spacer.
 • Naśladuje odgłosy listopadowej pogody.
 • Kończy wypowiedzi rozpoczęte przez nauczyciela.
 • Wskazuje i nazywa duże i małe zabawki.
 • Recytuje wiersz B. Formy Jesienna szaruga.
 • Stosuje słowa: mało, dużo.
 • Dostrzega rytm i go kontynuuje.
 • Rozpoznaje podane zdania prawdziwe i zdania fałszywe.
 • Rozdmuchuje krople farby za pomocą rurki do napoju.
 • Porusza się rytmicznie przy muzyce.
 • Układa kompozycję z papierowych, niebieskich kropli deszczu.
 • Reaguje ruchem na podane hasła.

 

IV. Dbamy o zdrowie

 • Uczestniczy w zabawie tematycznej w kąciku czyścioszka.
 • Dopowiada zakończenia rymowanek.
 • Opowiada historyjkę obrazkową.
 • Stosuje określenia: długi, krótki.
 • Dostrzega i kontynuuje rytm z kolorowych pasków.
 • Rytmicznie klaszcze przy melodii refrenu piosenki Myj ręce.
 • Dba o czystość.
 • Naśladuje różny chód nauczyciela.
 • Naśladuje mycie wymienionych części ciała.
 • Wskazuje i nazywa to, co dzieci powinny jeść, by były zdrowe.

 

Grupa "Tygryski"

mgr Monika Kwiatkowska

  

Grupa: 3-latki

 

I. Kapryśna pogoda

 • poznawanie zjawisk atmosferycznych i ich cech charakterystycznych
 • rozwijanie umiejętności dzielenia wyrazów na sylaby
 • rozwijanie wyobraźni ruchowej
 • rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej.
 • rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej
 • poznanie właściwości deszczu
 • rozwijanie sprawności manualnych
 • rozwijanie ekspresji plastycznej.
 • uświadamianie koniności ubierania się adekwatnie do pogody
 • uświadamianie poprawnego zachowania się podczas burzy, mgły czy silnego wiatru.
 • ćwiczenie głębokiego wdechu i wydechu
 • rozpoznawanie i nazywanie oznak wiejącego wiatru
 • doskonalenie mowy i myślenia.

 

II. Mali konstruktorzy

 • poznanie znaczenia słowa konstruować
 • rozwijanie wyobraźni przestrzennej
 • doskonalenie umiejętności konstruowania z klocków.
 • rozwijanie wyobraźni
 • poznanie różnego rodzaju wież
 • stosowanie wyrażeń przyimkowych: na wieży, pod wieżą, obok wieży
 • doskonalenie umiejętności konstruowania z klocków
 • doskonalenie sprawności manualnych.
 • poznanie figury geometrycznej – koła
 • wyszukiwanie kształtu koła w codziennych przedmiotach.
 • poznanie figury geometrycznej – trójkąta
 • doskonalenie percepcji słuchowej
 • rozwijanie słuchu fonematycznego.

 

III. Mój przyjaciel zwierzak

 • pogłębianie wiedzy o zwierzętach – psach
 • rozwijanie mowy i myślenia
 • rozwijanie percepcji wzrokowej
 • pogłębianie wiedzy o zwierzętach – kotach
 • rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem
 • pogłębianie doświadczeń manualnych
 • pogłębianie wiedzy o różnych zwierzętach hodowanych przez człowieka w domu
 • rozwijanie umiejętności układania rytmu, liczenia i porównywania liczebności na oko
 • kształtowanie umiejętności plastyczno-technicznych
 • pogłębianie wiedzy na temat ptaków hodowanych w domach
 • rozwijanie umiejętności wyklejania
 • ćwiczenie słuchu fonematycznego
 • utrwalanie nazw kolorów
 • pogłębianie wiedzy na temat ryb akwariowych
 • rozwijanie umiejętności malowania, wycinania, naklejania
 • rozwijanie mowy i myślenia
 • kształtowanie umiejętności zgodnej pracy w grupie

 

IV. Dzień pluszowego Misia

 • budowanie poczucia własnej wartości
 • rozwijanie umiejętności opowiadania o sobie
 • rozwijanie umiejętności zadawania pytań osobie dorosłej
 • rozwijanie mowy dialogowej
 • poznanie ciekawostek na temat niedźwiedzi
 • rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej
 • poznanie bohaterów książki o Kubusiu Puchatku
 • rozwijanie umiejętności wyklejania rysunku konturowego
 • rozwijanie cech motoryki – skoczności
 • rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej.
 • rozumienie przyczyn i skutków pewnych działań
 • kształtowanie umiejętności przeliczania, porównywania liczebności elementów
 • segregowanie elementów według określonej cechy
 • rozwijanie mowy dialogowej

 

Grupa: 4-latki

 

__________________________________________________________________________________________

Październik 2017 r.

Grupa "Motylki"

mgr Klaudia Jankowska

 

I. "Jesień w sadzie". 

 • Rozpoznawanie drzew owocowych po owocach.
 • Poznanie wybranych owoców po wyglądzie, smaku , kolorze i kształcie.
 • Poszerzenie wiedzy na temat sadu i drzew w nim występujących.
 • Rozpoznaje owoce z naszych sadów za pomocą dotyku.
 • Rozpoznaje i nazywa owoce: jabłko, gruszkę, śliwkę.
 • Segreguje owoce według rodzaju.
 • Liczy do trzech.
 • Określa położenie przedmiotów w przestrzeni – w, do.
 • Rozpoznaje źródła dźwięków.
 • Reaguje odpowiednim ruchem na dźwięki danego instrumentu perkusyjnego.

 

II. "Kolorowe warzywa".

 • Nazywa wybrane stany emocjonalne (złość, smutek, radość, strach).
 • Odpowiada zdaniami na pytania.
 • Łączy w całość połówki obrazków.
 • Rozpoznaje obrazek po wysłuchanym opisie.
 • Rozpoznaje i nazywa wybrane warzywa.
 • Używa określeń: wysoko, nisko.
 • Różnicuje kolory: czerwony i pomarańczowy.
 • Bawi się bezpiecznie na placu przedszkolnym.
 • Porusza się w kole wiązanym.

 

III. "Nasze rodziny".

 • Wymieniaczłonków rodziny,ich imiona, wzajemne powiązania.
 • Uczestniczy wewspólnych występach.
 • Prawidłowo wymawia usłyszane głoski.
 • Liczy w zakresie trzech.
 • Wskazuje obrazek, o którym mówi nauczyciel.
 • Porusza się w parach; ustawia się w kole.
 • Śpiewa refren piosenki Piosenka przedszkolaka.
 • Rysuje swoją rodzinę.
 • Naśladuje czynności wykonywane przez rodziców

 

IV. "Domowi ulubieńcy".

 • Uczestniczy w zabawie tematycznej.
 • Wypowiada się na dany temat –opieka nadkotkami.
 • Dopowiada zakończenia rymowanek.
 • Odpowiada na pytaniadotyczące opowiadania.
 • Wymieniaczęści ciałakota.
 • Układakształt budy dlapsa z papierowych figur geometrycznych.
 • Kolorujerysunekkotka.
 • Tańczy przypiosence Kotek Puszek.
 • Naśladujemyszki uciekające przed kotem.
 • Naśladujeczynności kota.

 

Grupa "Tygryski"

mgr Monika Kwiatkowska

  

Grupa: 3-latki

I. „Moja rodzina”.

Dziecko:

 • chętnie uczestniczy w zabawach ruchowych
 • słucha krótkich opowiadań
 • mówi o swojej rodzinie
 • wykonuje czynności manualne i prace plastyczne
 • podejmuje próby rysowania postaci człowieka
 • rozwija aparat artykulacyjny mowy
 • używa zwrotów oznaczających stopień pokrewieństwa
 • potrafi poprawnie policzyć w zakresie do 3
 • kształcenie słuchu fonematycznego
 • rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej

 

II. „Światło czerwone, światło zielone”

Dziecko:

 • zna i nazywa wybrane kolory
 • zna zasady bezpiecznego poruszania się na drodze
 • rozumie znaczenie koloroów sygnalizacji świetlnej
 • wykonuje prace plastyczne zgodnie z instrukcją
 • bierze udział w zabawach tematycznych
 • grupuje znaki drogowe zgodnie z kształtem
 • potrafi wskazać przedmioty o podanym kształcie
 • swobodnie wypowiada się zgodnie z tematem
 • wypowiada się na temat treści oglądanych na obrazkach

 

III. „Jesień za oknem”

Dziecko:

 • grupuje przedmioty według podanych kryteriów
 • probuje odzwierciedlić otaczającą rzeczywistość w pracy plastycznej
 • rozumie pojęcia określające położenie w przestrzeni i używa ich
 • wypowiada się na temat swoich prac
 • stara się odtworzyć i kontynuować prosty rytm
 • porównuje wielkości mały-duży
 • rozwiązuje zagadki obrazkowe o darach jesieni
 • rozpoznaje i nazywa dary jesieni
 • potrafi ułożyć prostą kompozycję z materiałów przyrodniczych
 • stara się zgodnie współpracować z z rówieśnikami podczas wykonywania pracy w grupach

 

IV. "Nasze zabawki".

Dziecko:

 • dzieli się spontanicznie swoimi przeżyciami i odczuciami
 • potrafi uczestniczyć w rozmowach prowadzonych przez nauczyciela
 • ilustruje ruchem treść piosenki
 • wypowiada się na temat treści oglądanych ilustracji
 • maluje farbami z wykorzystaniem pędzla
 • rozumie,że dzieci mają prawo do zabawy tymi samymi zabawkami
 • zna dawne zabawki i sposoby bawienia się nimi
 • zna zabawki zdalnie sterowane
 • próbuje rysować po śladzie proste wzory
 • zna i nazywa niektóre instrumenty perkusyjne 

 

Grupa: 4-latki

 

I. „Moja rodzina i ja”.

Dziecko:

 • nazywa własne obowiązki domowe
 • zna członków swojej rodziny
 • rozumie pojęcie rodzina
 • umie poprawnie wykonywać ćwiczenia graficzne
 • klasyfikuje przedmioty według określonych cech
 • słyszy i nazywa dźwięki w otoczeniu
 • prawidłowo stosuje określenia wysoko, nisko
 • potrafi określić pokrewieństwo: babcia, dziadek, brat, siostra
 • dostrzega różnice i podobieństwa w obserwowanych przedmiotach
 • potrafi skupić uwagę na wykonywanym zadaniu
 • przedstawia ruchem rytm usłyszanej muzyki
 • nazywa figury geometryczne
 • chętnie uczestniczy w zabawach artykulacyjnych

 

II. „Droga do przedszkola”.

Dziecko:

 • zna zasady bezpiecznego poruszania się po ulicy
 • rozpoznaje wybrane znaki drogowe
 • rozpoznaje i nazywa wybrane gatunki drzew
 • stara się łączyć przyczynę ze skutkiem
 • stosuje zasady bezpiecznego zachowania w czasie spaceru
 • aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach słuchowych
 • współpracuje podczas zabawy w grupie
 • zna kolory sygnalizatora ulicznego
 • odwzorowuje kształty z figur geometrycznych
 • dba o ład i porządek w miejscu pracy
 • stosuje w praktyce zasady bezpiecznego poruszania się

 

III. „Leśne odgłosy”.

Dziecko:

 • zna charakterystyczne cechy pory roku
 • poprawnie nazywa obserwowane zjawiska i zachowania
 • stosuje różne techniki plastyczne
 • troszczy się o estetyczny wgląd pracy
 • uważnie słucha i próbuje znaleźć odpowiedź na postawione pytanie
 • jest zaangażowane w zdobywanie nowych doświadczeń
 • słucha tekstów literackich i wypowiada się na ich temat
 • interesuje się czytaniem i pisaniem
 • przelicza elementy danego wzoru
 • stara się aktywnie uczestniczyć w zajęciach
 • odczuwa satysfakcję ze wspólnie wykonanej pracy
 • bierze udział w organizowanych zajęciach ruchowych

 

IV. „Kącik zabawek”

Dziecko:

 • rozpoznaje i nazywa niektóre kolory
 • poznaje piękno jako wartość
 • odtwarza struktury dźwiękowe
 • zna cechy charakterystyczne określonych przedmiotów
 • stosuje w praktyce pojęcie para
 • chętnie wykonuje prace plastyczne
 • jest zainteresowane otaczającym światem
 • samodzielnie prowadzi proste doświadczenia
 • współpracuje w zespole
 • swobodnie wypowiada się na określony temat
 • potrafi określić położenie przedmiotów w przestrzeni

 

__________________________________________________________________________________________

Wrzesień 2017 r.

Grupa "Motylki"

mgr Klaudia Jankowska

 

 I. Pierwszy raz w przedszkolu.

 • Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie, poznanie imion i nazwisk dzieci
  z grupy;
 • Kształtowanie umiejętności komunikowania się w grupie;
 • Zapoznanie z kącikami zainteresowań; omówienie sposobu korzystania z nich;
 • Rozwijanie orientacji przestrzennej;
 • Poznawanie wybranych części ciała;
 • Rozwijanie umiejętności wokalnych.

 

II. Jestem przedszkolakiem.

 • Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania krótkich opowiadań i wierszy;
 • Rozwijanie mowy dzięki rozmowie na temat przeczytanych utworów;
 • Zaznajomienie dzieci z podstawowymi kolorami oraz rozwijanie sprawności manualnej przez zabawę barwami;
 • Nauka dzieci samodzielności w wykonywaniu podstawowych czynności.

 

III. Bezpieczne ulice.

 • Zapoznanie dzieci z podstawowymi zasadami ruchu drogowego;
 • Uświadomienie niebezpieczeństw wynikających z nieprzestrzegania zakazów na drodze;
 • Poszerzenie wiedzy o środkach transportu;
 • Poznanie przedstawiciela służb mundurowych – spotkanie z policjantem;
 • Zapoznanie dzieci z sygnałami dźwiękowymi służb ratunkowych.

 

 

IV. Nadeszła jesień.

 • Poszerzenie wiedzy na temat środowiska przyrodniczego i zmian w nim zachodzących;
 • Poznanie darów jesieni;
 • Rozwijanie sprawności manualnych;
 • Uwrażliwienie na dźwięki pochodzące z natury,
 • Wzbogacenie słownictwa oraz doskonalenie umiejętności komunikacyjnych.

 

 

Grupa "Tygryski"

mgr Monika Kwiatkowska

  

Grupa: 3-latki

 

I. Nasze przedszkole.

Dziecko:

 • stara się zgodnie bawić z innymi dziećmi
 • chętnie uczestniczy w zabawach ruchowych
 • używa zwrotów grzecznościowych
 • słucha krótkich opowiadań o treści bliskiej dzieciom
 • wykonuje ćwiczenia kształtujące prawidłowy oddech
 • nazywa i wskazuje części ciała
 • stara się przestrzegać określonych reguł w zabawach ruchowych
 • próbuje budować z klocków proste konstrukcje
 • słucha uważnie innych i nie przerywa wypowiedzi
 • próbuje ilustrować treść wiersza ruchem
 • wykonuje czynności manualne i prace plastyczne

 

II. Wszyscy razem.

Dziecko:

 • słucha krótkich, inscenizowanych przez N., opowiadań, ilustrowanych pacynką
 • odpowiada na proste pytania dotyczące wysłuchanego utworu
 • nie oddala się od nauczyciela podczas
 • podczas zabaw ruchowych reaguje na sygnał dźwiękowy i słowny
 • próbuje wykonywać proste czynności manipulacyjne
 • stara się kierować pytania bezpośrednio do rozmówcy
 • dobiera w pary pasujące logicznie obrazki
 • rozumie, że inne dzieci mają prawo do zabawy tymi samymi zabawkami
 • stara się odkładać zabawki na ich stałe miejsce
 • uczestniczy we wspólnym porządkowaniu zabawek w sali
 • maszeruje rytmiczne przy akompaniamencie dowolnego instrumentu muzycznego

 

III. Jestem przedszkolakiem.

Dziecko:

 • stara się ustawić zgodnie z poleceniem – umie utworzyć koło, podając innym dzieciom ręce
 • próbuje naśladować ruchem sposób poruszania się zwierząt
 • próbuje budować z klocków proste konstrukcje
 • stara się uczestniczyć w rozmowach prowadzonych przez N.
 • używa liczebników głównych w naturalnych sytuacjach
 • potrafi zilustrować mimiką różne stany emocjonalne
 • rozpoznaje i próbuje nazywać własne uczucia: radość, smutek, złość
 • podejmuje proste zabawy tematyczne
 • potrafi przyjąć określoną rolę w zabawie

 

IV. Witamy Panią Jesień

Dziecko:

 • dostrzega zmiany zachodzące w środowiskach przyrodniczych związane z jesienią
 • rozpoznaje i nazywa wybrane gatunki owoców
 • uczestniczy w zabawach doskonalących prawidłową wymowę głosek
 • podejmuje próby liczenia przedmiotów
 • układa prostą kompozycję z materiału przyrodniczego
 • porównuje wielkość zbiorów poprzez szacowanie
 • składa obrazek pocięty na kilka części
 • wypowiada się na temat wyglądu, smaku, zapachu poznanych owoców
 • wypowiada się na temat ilustracji, nazywając przedmioty i wskazując szczegóły
 • rozpoznaje i nazywa wybrane warzywa
 • opisuje wygląd, smak i zapach wybranych warzyw
 • rozumie, że jedzenie owoców i warzyw ma pozytywny wpływ na zdrowie

 

Grupa: 4-latki

 

I. Wesołe przedszkole

Dziecko:

 • potrafi współdziałać w zespole
 • potrafi nawiązywać kontakty z rówieśnikami
 • poprawnie posługuje się własnym imieniem
 • klasyfikuje przedmioty według określonych cech
 • hętnie wykonuje dowolne i tematyczne prace plastyczne
 • doskonali sprawność narządów artykulacyjnych w toku zabaw
 • bierze udział w organizowanych zajęciach ruchowych – wykonuje ćwiczenia według instrukcji słownej i pokazu
 • posługuje się pojęciami dotyczącymi położenia przedmiotów
 • rozpoznaje figury geometryczne
 • rozwija sprawność manualną

 

II. Razem wesoło

Dziecko:

 • słucha tekstu literackiego i chętnie wypowiada się na jego temat
 • chętnie uczestniczy w rozmowach
 • umie bawić się przy muzyce
 • wyraża swoje myśli, emocje w formie muzycznej
 • omawia ilustracje
 • doskonali sprawność oddechową w toku różnorodnych zabaw
 • stara się logicznie myśleć i wyciągać właściwe wnioski
 • nabywa poczucia własnej wartości
 • zna charakterystyczne cechy pór roku i potrafi je wymienić
 • dostrzega rytm w powtarzających się porach roku
 • doskonali sprawność rzutu i chwytu oburącz
 • reaguje właściwie ruchem na zmianę tempa, dynamiki dźwięku
 • dostrzega różnice i podobieństwa
 • właściwie orientuje się w otoczeniu i schemacie własnego ciała

 

III. To ja

Dziecko:

 • interesuje się pisaniem i czytaniem
 • dba o ład i porządek w otoczeniu
 • czerpie radość z uczestniczenia we wspólnych zabawach
 • umie zmieniać ruch zgodnie ze słyszaną muzyką, przechodząc z marszu do biegu
 • poprawnie nazywa obserwowane rzeczy i zjawiska
 • podaje charakterystyczne cechy rzeczy i zjawisk
 • liczy w miarę swoich możliwości i podaje poprawnie liczbę przedmiotów
 • zna i opisuje niektóre zjawiska atmosferyczne
 • wykazuje płynność i dokładność ruchu ręki w trakcie wykonywania pracy

 

IV. Kosz Pani Jesieni

Dziecko:

 • rozpoznaje i nazywa wybrane gatunki warzyw i owoców
 • wykonuje kompozycje przestrzenne z różnego rodzaju materiałów plastycznych
 • dba o ład i porządek w miejscu pracy
 • doskonali sprawność narządów artykulacyjnych
 • doskonali percepcję wzrokową i słuchową
 • zna cechy charakterystyczne dla aktualnej pory roku
 • stara się aktywnie uczestniczyć we wspólnych działaniach
 • wykonuje działania zgodnie z poleceniem
 • rozpoznaje smaki
 • wykorzystuje zmysły smaku, wzroku, węchu, dotyku
 • zna zasady zdrowego odżywiania